Disputas: Vidar de Bourg Ruddox - Kardiologi / Ekkokardiografi

Cand.med. Vidar de Bourg Ruddox ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Implementation of new echocardiographic modalities in routine practice in a general hospital – Pocket-size cardiac ultrasound and 3 dimensional echocardiography. Studies on feasibility and diagnostic accuracy.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  2. opponent: Lege, ph.d. Brage Høyem Amundsen, Klinikk for. Hjertemedisin, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Sverre Erik Kjeldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Harald L. Lindberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seksjonsoverlege Jan Erik Otterstad, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF

Sammendrag

Implementering av håndholdt hjerteultralyd og avansert 3 dimensjonal teknikk

Lege og forsker Vidar de Bourg Ruddox har studert implementeringen av håndholdt ultralyd til undersøkelse av hjertepasienter og anvendbarheten til avansert 3D hjerteultralyd ved en vanlig hjerteavdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Resultatene viser at medisinstudenter ved Rikshospitalet, undervist 4 timer i grupper, kunne oppdage relevant hjerteklaffesykdom hos enkelte hjertepasienter med små lommeultralydapparater bedre enn med tradisjonelle undersøkelser. Videre kunne ikke-spesialister ved mottak av akutt syke pasienter bruke en slik undersøkelse som et tillegg til annen akutt-diagnostikk, også etter kort opplæring.

Bruk av hjerteultralyd i vurderingen av akutte tilstander har vist seg å gi verdifulle tillegg til klinisk undersøkelse alene, men kompetanse til å utføre slike undersøkelser mangler ved mange norske sykehus utenfor normal arbeidstid. Forskningsgruppen har stort fokus på tjenesteinnovasjon og har derfor systematisk utprøvd lommeultralydapparatene, ved å gi opplæring til medisinstudenter på en hjerteavdeling og til leger i spesialisering ved et akuttmottak.

Avhandlingen konkluderer med at håndholdt ultralyd kan brukes både i alminnelig klinisk praksis i vaktsituasjoner og som et ledd i undervisningen av medisinstudenter, men at det allikevel bør settes av mer tid til opplæring og at fallgruver som over- og underdiagnostisering må være brukeren bevisst. Det første tilbudet er videreført, og sykehusledelsen har stor tro på at det øker nivået på akutt helsehjelp til Vestfolds befolkning.

Samtidig blir vanlig hjerteultralyd, kalt ekkokardiografi, mer avansert og får flere funksjoner. Allikevel har ikke den mest avanserte og presise teknikken, 3D ekkokardiografi, fått fotfeste i den kliniske hverdagen. Avhandlingen undersøker mulige årsaker til dette. En av disse, kan forskningsgruppen peke på, er at det ikke er mulig å benytte 3D hjerteultralyd på om lag en fjerdedel av pasientene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 25. aug. 2015 08:34 - Sist endret 25. aug. 2015 08:53