Disputas: Nasrettin Sönmez - Klinisk psykologi

Cand.psychol. Nasrettin Sönmez ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Depressive symptoms and cognitive behavior therapy in first episode psychosis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Lena Flyckt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Professor Tore Sørlie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Trond Heir, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Lars Weisæth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jan Ivar Røssberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Psykologspesialist Nasrettin Sönmez har studert forløp og behandling av depresjon hos personer med en førstegangs psykose.

Det er lett å overse depressive symptomer hos personer med psykose, spesielt i en akuttfase da psykotiske symptomer tar hele oppmerksomheten. Depressive symptomer er vanlig i alle fasene av en psykoselidelse og de har alvorlige konsekvenser for dem som blir rammet.  Som en tilleggsbehandling til antipsykotiske medisiner, kan kognitiv atferdsterapi være en virksom behandlingsmetode for depresjon hos denne pasientgruppen. I sin studie har Sönmez funnet at depressive symptomer forekommer hyppig i det første året av psykosen, mens de avtar parallelt med behandlingen av psykosen. Personer med svak fungering i barndommen og som må vente lenge på en adekvat behandling av sin psykose, er tilbøyelig til streve med depressive symptomer også ett år etter den første psykosen. Nedsatt fungering i barndommen og alkoholbruk har sammenheng med depressive symptomer selv ti år etter den første psykosen. 

For en bedre prognose av psykoselidelsen er det viktig å identifisere og behandle depressive symptomer tidlig. Kognitiv terapi med fokus på depresjon kan være nyttig for personer med førstegangs psykose.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 13. mai 2015 16:28 - Sist endret 13. mai 2015 16:30