Disputas: Tiril Sandell - Nevrokirurgi

Cand.med. Tiril Sandell ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Microvascular decompression for cranial nerve vascular compression syndromes.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Mika Niemelä, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland
  2. opponent: Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Emilia Kerty, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Per Kristian Eide, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mikrovaskulær dekompresjon for trigeminusnevralgi og hemifasiale spasmer

Trigeminusnevralgi og hemifasiale spasmer er sykdommer som i mange tilfeller er forårsaket av at nerver i bakre skallegrop kommer i klem av en blodåre. Sykdommene har flere behandlingsmuligheter både medisinsk og kirurgisk. Når det kommer til kirurgisk behandling deler man gjerne opp i destruktive metoder og ikke-destruktive metoder. Den eneste ikke-destruktive operasjonsmetoden er mikrovaskulær dekompresjon.

Avhandlingen omhandler en retrospektiv analyse av resultater etter mikrovaskulær dekompresjon på 322 førstegangsopererte pasienter fra 1999-2009 ved nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Før 1999 ble pasientene i hovedsak behandlet med destruktive metoder. MVD er en empirisk behandlingsmetode, således er behandlingsresultatene svært viktige.

Lege og forsker Tiril Sandell og hennes medarbeidere viste i avhandlingen Microvascular decompression for cranial nerve vascular compression syndromes at langtidsresultatene etter mikrovaskulær dekompresjon for trigeminusnevralgi og hemifasiale spasmer er svært gode, også hos pasienter som utviklet atypiske symptomer i løpet av sykdommen sin. Disse pasientene ble tidligere ikke tilbudt denne typen operasjon. Paradigmeskiftet fra destruktiv til ikke-destruktiv kirurgisk behandling var således berettiget. MS pasienter med trigeminusnevralgi kan også ha nytte av mikrovaskulær dekompresjon. Forfatterne påviste en sammenheng mellom hemifasiale spasmer og arteriell hypertensjon noe som styrker hypotesen at enkelte former for arteriell hypertensjon kan være forårsaket av vaskulær kompresjon av hjernestammen. Bruk av endoskop i tillegg til operasjonsmikroskop var nyttig ved spesielle anatomiske omstendigheter og nytteverdien av endoskop kan forutsies på preoperativ MR undersøkelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 5. mars 2015 13:52