Disputas: Heidi Slåstad - Immunologi

Cand.med. Heidi Slåstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Large-scale analysis of cellular proteins by antibody arrays.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge.
  • 2. opponent: Professor Henrik Hjorth-Hansen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hilde Nilsen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Pål Andre Holme, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Forsker Fridtjof Lund-Johansen, Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet.

Sammendrag

I dette doktorgradsarbeidet har lege Heidi Slåstad vært med å utvikle en antistoff basert metode for kartlegging av et stort antall cellulære proteiner som kan ha betydning for diagnostikk og terapivalg hos leukemipasienter.

Proteiner er ofte organisert i komplekser som inngår i regulering av celledeling og celledød. Endringer i proteiner og deres interaksjonspartnere kan derfor være bidragende til kreftutvikling. Tradisjonelle antistoffbaserte metoder før introduksjon av massespektrometri (MS) for ca 15 år siden, kunne måle kun få proteiner i en prøve. For kartlegging av et kompleks proteinnettverk er det behov for metoder som kan måle et stort antall proteiner samtidig. MS er egnet for dette, men det er en dyr og teknisk utfordrende teknologi.

I denne studien ble det utviklet en antistoff basert metode som gjør det mulig å undersøke inntil 1725 proteiner i én prøve. Den er teknisk mindre krevende enn MS og mye raskere. Metoden ble benyttet for å undersøke leukemiceller. Resultatene viste at det var forskjell i proteinuttrykk i ulike typer av leukemi. Videre indikerte resultatene at metoden kan benyttes for å kartlegge aktiveringsstatus av proteiner som nuclear factor kappa B (NF-ĸB) og proteiner som er viktige i cellesyklus reguleringen.

Målrettet behandling av kreft retter seg oftest mot proteiner som er sentrale for sykdomsutviklingen. Metoden som er utviklet i dette doktorgradsarbeidet kan måle mange proteiner samtidig og den har et diagnostisk potensial. Ved ytterligere forbedring av metodikken er målsetningen at den skal kunne danne grunnlag for terapivalg og individuelt tilpasset kreftbehandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen.

Publisert 16. juni 2015 08:07