Disputas: Olesya Solheim - Medisin

Cand.med. Olesya Solheim ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Malignant Ovarian Germ Cell Tumors: Survival and Long Term Adverse Effects

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Michael Seckl, Imperial College London, England
  • 2. opponent: Professor Gedske Daugaard, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis G. Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ben Davidson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Sophie D. Fosså, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

I sin avhandling Malignant Ovarian Germ Cell Tumors: Survival and Long Term Adverse Effects hadde gynekolog og forsker Olesya Solheim som hovedmål å utvide eksisterende kunnskap om overlevelse, prognostiske faktorer og seneffekter etter behandling for kimcellekreft i eggstokkene, med fokus på moderne behandling med cisplatin-basert kjemoterapi, som ble tilgjengelig på slutten av 1970-tallet.

Ondartede kimcelle svulster i eggstokkene er sjeldne, aggressive svulster som oftest forekommer hos tenåringer og kvinner i tjueårene. I dag overlever over 90 % av kvinner med kimcellekreft i eggstokkene. Derfor er kunnskap om langtidseffekter etter behandling viktig i oppfølgingen av disse pasientene, ikke minst relatert til evnen å kunne få barn.

I sin avhandling har Olesya Solheim og hennes medarbeidere vist at de fleste unge kvinner med kimcellekreft i eggstokkene som er behandlet etter moderne behandlingsprinsipper, inkludert fertilitetsbevarende kirurgi og cisplatin basert kjemoterapi, blir kurert med fruktbarheten i behold. Økt oppmerksomhet bør utvises ved eldre pasienter, pasienter med lav sosioøkonomisk status og ved svulster av typen Non-Dysgerminom. På grunn av økt fare for utvikling av ny kreft etter stråling, bør stråleterapi unngås i størst mulig grad.. Behandling av pasienter med langtkommen kimcellekreft i eggstokkene bør sentraliseres til større kreftklinikker. Langtidsoverlevere som har fått høye doser med cisplatin-basert kjemoterapi bør følges opp livet ut med hensyn til økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer og metabolsk syndrom.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

 


 

 

Publisert 6. aug. 2015 14:40 - Sist endret 7. aug. 2015 13:21