Disputas: Jette Elisabeth Stær-Jensen - Gynekologi og Obstetrikk

Cand.med. Jette Elisabeth Stær-Jensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pelvic floor changes during pregnancy and after delivery assessed by ultrasound.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: consultant Ranee Thakar, Urogynaecology & Pelvic floor reconstruction unit, Croydon University Hospital, Croydon, Storbritannia.
  • 2. opponent: førsteamanuensis Torbjørn Eggebø, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Anne Cathrine Staff, Kvinne-og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Arne Olav Bakka, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Marie Ellström Engh, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Vaginal fødsel er den største risikofaktoren for senere utvikling av bekkenbunnsdysfunksjon som urinlekkasje, avføringslekkasje og underlivsprolaps, som er hyppig forekommende blant kvinner. Bakenforliggende mekanismer for utvikling av dysfunksjon i bekkenbunnen, og særlig graviditetens påvirkning på bekkenbunnen er lite studert. Ny ultralydteknologi gjør det mulig å visualisere og undersøke bekkenbunnen direkte. I sin avhandling "Pelvic floor changes during pregnancy and after delivery assessed by ultrasound" har Jette Stær-Jensen og medarbeidere studert forandringer i levator ani muskelen. Denne muskelen utgjør den viktigste delen av bekkenbunnen i det den støtter underlivsorganene og bidrar til at man holder seg tett for urin og avføring. De undersøkte 300 førstegangsfødende kvinner med ultralyd fra graviditetsuke 21 til ett år etter fødsel.

De fant at endringer i levator ani muskelen ikke kun skjer etter fødsel, men også under graviditeten. Åpningen i levator muskelen (levator hiatus), som tillater passasje av urinrør, skjede og endetarm, og dermed barnefødsel, økte med 21% fra midten til slutten av graviditeten. 14% av kvinnene som hadde født vaginalt hadde en avrivningsskade der muskelen hadde  mistet innfestingen mot symfysen. Etter fødsel restituerer muskelen seg bra. For kvinner som fødte ved keisersnitt så man allerede 6 uker etter fødsel at levator hiatus hadde minsket i størrelse og hadde tilsvarende størrelse som ved graviditetsuke 21. Kvinner som fødte vaginalt hadde lengre restitusjonstid av muskelen, med tilheling av avrivningsskader og minsking av levator hiatus frem til 6 måneder etter fødselen uten å komme helt tilbake til størrelsen sett midt i svangerskapet.

Dette er en av de første longitudinelle studier som følger kvinner fra graviditet til ett år etter fødsel. Studien bidrar til økt kunnskap om endringer i bekkenbunnen under graviditet og etter fødsel, og kan bidra til å utvikle nye metoder til å redusere fødselens innvirkning på bekkenbunnen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 4. sep. 2015 08:20 - Sist endret 4. sep. 2015 08:23