Disputas: Marta Switlyk - Radiologi

Cand.med. Marta Switlyk ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI and clinical assessment of patients with symptomatic spinal metastases

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Elna-Marie Larsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Sverige
  • 2. opponent: Overlege Heidi Knobel, Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Stein Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sverre Heim, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Olga Zaikova, Seksjon for kreftortopedi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 

Sammendrag

MR og klinisk håndtering av pasienter med symptomatiske spinale metastaser

Spredning til ryggraden (spinale metastaser) er en hyppig forekommende komplikasjon hos pasienter med utbredt kreftsykdom. Ubehandlede spinale metastaser kan føre til alvorlige komplikasjoner som smerter, frakturer og nevrologisk utfall. Ved innvekst i spinalkanalen kan det oppstå kompresjon av ryggmargen, i litteraturen omtalt som metastatic spinal cord compression (MSCC). Uten behandling vil MSCC kunne føre til kraftsvekkelse, lammelser og tap av kontroll på avføring og vannlating. Magnetisk resonans (MR) tomografi er et diagnostisk førstevalg i utredningen av pasienter med spinale metastaser og MSCC. Behandlingen er hovedsakelig radioterapi.

Totalt ble 699 pasienter med symptomatiske spinale metastaser inkludert i prosjektet. I studien ble det kartlagt sammenheng mellom MR-funn og grad av nevrologisk utfall, samt MR-funn og smerterespons på strålebehandling. Videre ble MR-funnene sammen med symptomer og resultater av blodprøver evaluert som potensielle faktorer for å kunne forutse overlevelse hos pasienter med spinale metastaser.

Resultatene viste at MR-basert grad av MSCC var relatert til alvorligheten av nevrologisk utfall, men samtidig ble det oppdaget et betraktelig antall pasienter med trange forhold for ryggmargen og normal motorikk (subklinisk MSCC). Dette funnet er viktig ettersom tidlig radiologisk utredning og behandling av pasienter med MSCC er vesentlig for å unngå en irreversibel nevrologisk skade. Smerterespons på radioterapi var lik hos alle pasientene i studien, uansett MR-funn (utbredelse av metastaser, forekomst av frakturer eller MSCC). Resultatene har også vist at typen av primær svulst, allmenntilstand, antall av organmetastaser og albuminnivå i blodet påvirket overlevelsen blant pasienter med spinale metastaser. Bildediagnostiske funn hadde ikke innvirkning på overlevelsen i studiepopulasjonen. Basert på våre resultater ble det utviklet et enkelt poengsystem for å kunne bedre forutse overlevelse hos pasienter med denne alvorlige diagnosen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 4. nov. 2015 10:32 - Sist endret 4. nov. 2015 12:26