Disputas: Sara Reinvik Ulimoen - Kardiologi

Cand.med. Sara Reinvik Ulimoen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): RATe Сontrol in Atrial Fibrillation -Impact of Rate-Reducing Drugs on Ventricular Rate, Arrhythmia-Related Symptoms, Exercise Capacity and Biomarkers.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Isabelle C. van Gelder, University Medical Center Groningen, Nederland
  2. opponent: Professor Rune Wiseth, NTNU, Trondheim, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Finn Olav Levy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Dan Atar, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Avdelingssjef Arnljot Tveit, Vestre Viken HF

Sammendrag

Ny kunnskap om behandling av kronisk hjerteflimmer

Lege og forsker Sara Reinvik Ulimoen har undersøkt forskjellige medisiner til behandling av kronisk hjerteflimmer, og funnet at kalsiumblokkere for mange pasienter fungerer bedre enn betablokkere som tradisjonelt er mest brukt. Det er minst 90 000 pasienter med hjerteflimmer i Norge i dag, og resultatene har betydning for en stor del av disse.

I RATAF-studien ble det inkludert 80 pasienter med kronisk hjerteflimmer uten annen hjertesykdom. Pasientene fikk teste fire forskjellige medisiner for å senke hjertefrekvensen (pulsen); to betablokkere og to kalsiumblokkere. Pasientene ble undersøkt med blodprøver, EKG og belastningstest med måling av maksimalt oksygenopptak før de startet med medisinene og på den siste dagen med hver enkelt medisin.

I sin avhandling Rate Control in Atrial Fibrillation - Impact of Rate-Reducing Drugs on Ventricular Rate, Arrhythmia-Related Symptoms, Exercise Capacity and Biomarkers har Sara Reinvik Ulimoen og hennes medarbeidere vist at kalsiumblokkere kom like bra ut som betablokkere når det gjelder evne til å senke hjertefrekvensen. Symptomer fra hjerteflimmer ble dessuten redusert av kalsiumblokkerne, men ikke av betablokkerne. I tillegg fant de at pasientene fikk redusert fysisk yteevne og økt nivå av hjertets stresshormon NT-proBNP under behandling med betablokkere, mens yteevnen var bevart og nivået av NT-proBNP redusert under behandling med kalsiumblokkere.  Nivået av troponin, som er en markør for hjerteskade, ble redusert med alle fire behandlingene.

Basert på disse funnene, er det gode holdepunkter for at kalsiumblokkere kan vurderes oftere til behandling av pasienter med kronisk hjerteflimmer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 30. des. 2014 11:15 - Sist endret 5. jan. 2015 08:35