Disputas: Marie Vikdal - Photochemical Internalization

Cand.med. Marie Vikdal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The vasculature as a target in Photochemical Internalization (PCI). In vitro and in vivo studies

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor emeritus Herwig Kostron, University of Innsbruck, Østerrike
  • 2. opponent: Associate Professor Barbara Krammer, Department of Molecular Biology, University of Salzburg, Østerrike
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jan Erik Madsen, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Olav Reikerås, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kristian Berg, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 

Sammendrag

Lysindusert skade på  blodkar kan  redusere vekst av kreftsvulster

Fotokjemisk internalisering (PCI), er en norskutviklet teknologi fra Radiumhospitalet som utnytter lys og lysfølsomme stoffer sammen med kreftmedisiner for å drepe kreftceller. PCI - behandling utført på kreftceller i kultur og i tumormodeller i dyr har gitt svært gode resultater, og teknologien er nå under klinisk utprøvning. PCI er vist å angripe svulsters kreftceller direkte, men blodkarenes følsomhet overfor behandlingen er ikke tidligere undersøkt. Lege og forsker Marie Vikdal har i sin doktorgradsavhandling studert om PCI kan skade blodkar som forsyner kreftsvulster med næring og oksygen. Målrettet behandling og skade av blodkar kan «sulte» en kreftsvulst slik at den slutter å vokse og til slutt dør.

I avhandlingen The vasculature as a target in Photochemical Internalization (PCI). In vitro and in vivo studies, blir det vist at både blodkarceller dyrket i kultur og blodforsyning til kreftsvulster i dyremodeller er følsomme for PCI. Vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) er et protein som er svært viktig for nydannelse av blodkar i en voksende kreftsvulst. Svulster som produserer store mengder VEGF er generelt vanskelig å behandle, og har stor risiko for tilbakefall.  PCI kombinert med en VEGF hemmer ble i denne avhandlingen vist å gi signifikant lengre levetid og økt total overlevelse av dyr med svulster som har stor kartetthet og høy VEGF produksjon. Resultatene viser at PCI kan ødelegge kreftsvulsters blodåresystem og effektivt kombineres med andre legemidler som virker på tumorens blodkar. PCI kan derfor utgjøre et behandlingsalternativ til kreftsvulster med stor kartetthet som til nå har vært vanskelig å håndtere.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 4. juni 2015 10:41 - Sist endret 4. juni 2015 11:51