Disputas: Pimthanya Wanichawan - Molekylærbiologi

M.Sc. Pimthanya Wanichawan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Molecular Regulatory Mechanisms of the Sodium-Calcium Exchanger 1 in heart.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Senior Lecturer William Fuller, Division of Cardiovascular and Diabetes Medicine, Medical Research Institute, College of Medicine, Dentistry & Nursing, University of Dundee, Skottland
  2. opponent: Førsteamanuensis Kjetil Wessel Andressen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kristina Haugaa, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Petter Andreas Steen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Cathrine R. Carlson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forekomst av hjertesvikt i befolkningen er økende. Til tross for at det de siste tiårene har skjedd en betydelig utvikling av medisinsk behandling er dette en av de vanligste dødsårsaker i den vestlige verden. Man mangler innsikt i de molekylære mekanismene som er involvert i utvikling av hjertesvikt.  Identifisering av molekylære mekanismer kan bidra til å utvikle mer effektive og spesifikke terapeutiske strategier for målrettet behandling.

Dette prosjektet fokuserer på Na+ /Ca2+ ionebytteren (NCX1) som er lokalisert i cellemembranen og regulerer kalsiumnivået i hjertecellen. NCX1 er en av de viktigste mekanismene som fjerner kalsium for å beholde et normalt nivå av dette ionet i cellen. Effektiv håndtering av kalsium er viktig for hjertets evne til å trekke seg sammen og slappe av igjen. Ved hjertesvikt endres kalsiumhomeostasen samt aktiviteten til NCX1. Disse endringene assosieres med økt eller/og redusert hjertekontraktilitet og kan føre til arytmier.

I dette prosjektet utdyper vi forståelsen av molekylære mekanismer til tre hjerteproteiner som regulerer aktiviteten til NCX1 i det normale og det sviktende hjertet. Vi har også utviklet et peptid (pro-medikament) som muligens har potensiale til å forbedre funksjon av NCX1 ved diastolisk hjertesvikt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 4. juni 2015 08:36 - Sist endret 4. juni 2015 09:06