Disputas: Mohammad Hassan Abou-Arab - Anestesi og intensivmedisin

Cand.med. Mohammad Hassan Abou-Arab ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Rapid-sequence induction of anesthesia and tracheal intubation (RSII): Effects of alfentanil on intubation conditions, release of stress hormones, and hemodynamic responses.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark
  • 2. opponent: Professor Ola Dale, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Eirik Helseth, Nevrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jørgen Jørgensen, Karavdelingen (Oslo vaskulære senter), Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tom Heier, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Anestesilege og forsker Mohammad Abou-Arab ved Oslo universitetssykehus har utviklet et alternativt medikamentregime til det som rutinemessig brukes når narkose innledes på øyeblikkelig-hjelppasienter (RSII). Å sikre fri luftvei er en viktig prosedyre når pasienter legges i narkose. Ofte må en plastslange plasseres i luftrøret (trakeal intubasjon) etter at pasienten har fått søvnmedisin og et muskellammende middel. Selv om pasienten er i full narkose frigjøres stresshormoner, og puls og blodtrykk stiger betydelig. Slike stressreaksjoner kan være farlig og dempes gjerne med morfinlignende medikament. Ved RSII gjøres intubasjonen innen ca. 1 minutt. Tradisjonelt brukes da hurtigvirkende medikamenter som Thiopental (søvnmiddel) og Curacit (muskellammende middel). Bruk av Curacit er forbundet med flere alvorlige bivirkninger, og det forskes derfor mye på å finne mindre farlige muskellammende midler. Rocuronium representerer et alternativ til Curacit, men fordi det ikke er like effektivt, har Abou-Arab i sin doktoravhandling, som inkluderer 144 friske kirurgiske pasienter, undersøkt om en kombinasjon av Rocuronium og det morfinlignende medikamentet Alfentanil kan erstatte bruken av Curacit. Hos pasienter bedøvet med Thiopental 4 mg/kg fant Abou-Arab to kombinasjoner av Alfentanil og Rocuronium (36 μg/kg + 1 mg/kg eller 55 μg/kg + 0,6 mg/kg) som begge resulterte i ideelle forhold for trakeal intubasjon 55 sek etter start av medikamentinjeksjon hos 95 % av individene. Dette er et bedre resultat enn man har oppnådd med Curacit i tidligere studier. Med Alfentanil 55 μg/kg unngikk man også blodtrykksstigning under prosedyren.  Abou-Arab anbefaler derfor å bruke kombinasjonen av Alfentanil og Rocuronium under hurtiginnledning av anestesi hvis ikke andre forhold gjør det nødvendig å bruke Curacit.


Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 29. jan. 2016 13:44 - Sist endret 3. feb. 2016 11:00