Disputas: Jose Hernán Alfonso - Occupational Dermatology and Epidemiology

MD Jose Hernán Alfonso ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Skin diseases in Norway and cutaneous squamous cell carcinoma in four Nordic countries: the role of occupation and occupational exposures. A population-based study

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Åke Svensson, Enheten för yrkes- och miljödermatologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Sverige
  • 2. opponent: Professor María Albin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Solna, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne Olaug Olsen, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Petter Gjersvik, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Håkon Johannessen, Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA), Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo

Sammendrag

Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate. Både kjemiske og fysiske påvirkninger i arbeidsmiljøet kan gi arbeidsrelaterte hudproblemer- og sykdom, for eksempler eksem og hudkreft.

Jose Hernán Alfonso har vist at hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, olje, skjærevesker, og tørr-luft på jobb er viktige risikofaktorer for hudplager blant norske yrkesaktive. Dette til tross for at det er stor underrapportering av arbeidsrelatert hudsykdom i Norge. Videre har Alfonso og medarbeidere vist at de viktigste hudrelaterte risikofaktorer for langtidssykefravær er hudkontakt med rengjøringsmidler og avfall blant menn, og hudkontakt med vann blant kvinner. Funnene tyder på at man kan redusere både hudproblemmer og langtidssykefravær med forebyggende tiltak som fjerner eller reduserer disse risikofaktorene.

Basert på data fra fire nordiske land har Alfonso og medarbeidere vist at yrkesgrupper med høy sosioøkonomisk status, enkelte yrkesgrupper med utendørsarbeid, og andre yrker med potensiell hudeksponering for kjemikalier har økt risiko for er en utbredt form for hudkreft. Det dreier seg om såkalt plateepitelkarsinom som utgår fra hornceller og kan være alvorlig.

På nasjonalt nivå har det vært lite forskning på arbeidsrelaterte hudsykdommer, og Alfonsos resultater danner grunnlag for forebygging og fremtidig forskning. EU-kommisjonen har nylig hevdet at manglende forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom er et samfunnsmessig problem som må prioriteres.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 23. sep. 2016 13:07 - Sist endret 26. sep. 2016 14:21