Disputas: Andliena Tahiri - Molekylærbiologi

MSc Andliena Tahiri ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Regulatory and functional genomic biomarkers in breast cancer and melanoma".  

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1.opponent: Professor Emilius Adrianus Maria Janssen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger.Norge

2.opponent: Group leader Irina Gromova, Danish Cancer Society Research Centre, København, Danmark

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anders Erik Astrup Dahm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Disputasleder

Professor Toril Sauer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Hovedveileder

Professor Vessela N. Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Sammendrag

Personalisert medisin er en skreddersydd behandling for den enkelte pasient fra forebygging, diagnose, behandling og prognose. For å oppnå dette er det viktig å finne gode biomarkører som kan stille den mest presise diagnosen og dermed finne riktig behandling til hver enkelt pasient. En biomarkør er en substans som kan fortelle noe om en persons helse og finnes i alle typer biologisk materiale. Mange biomarkører er oppdaget for ulike typer kreft, inkludert brystkreft og melanom, men det er fortsatt ikke funnet en markør som omfatter alle de ulike subgruppene innenfor en krefttype.

I sin avhandling har Andliena Tahiri oppdaget nye biomarkører for brystkreft og melanom som kan hjelpe til med diagnose, prognose eller behandling av sykdommene. Dette er blitt gjort ved å kartlegge molekylære funksjoner i tumorceller og normale celler. Fokuset har vært på regulatoriske biomarkører i form av små molekyler som mikroRNA (miRNA) som regulerer genuttrykk i cellene. Videre har det blitt forsket på funksjonelle biomarkører som proteinkinaser, kjent for å være deregulert i kreft og er ypperlige kandidater til målrettet behandling.

Forskning på brystkreft viste at flere miRNA kunne separere mellom normalt, godartet og ondartet vev. Sammen med genekspresjon og proteinkinaseaktivitet, kan disse markørene brukes til å indentifisere forskjellig tumortyper i brystkreft. Proteinkinaser viste seg å være av stor betydning også i melanom, spesielt for behandlingen av den typen som omfatter den spesifikke mutasjon BRAF(V600E).

Alt i alt, ved å bruke molekylære teknikker har kandidaten bidratt til å avdekke nye potensielle biomarkører og frembrakt nyttig informasjon relatert til den molekylære komposisjonen til forskjellige grupper av brystkreft og melanom.  Selv om resultatene er lovende, må det mer forskning til før disse markørene kan brukes i klinikken.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning


 

Publisert 18. feb. 2016 09:22 - Sist endret 18. feb. 2016 10:20