Disputas: Inger Jorid Berg - Revmatologi

Cand.med. Inger Jorid Berg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ankylosing spondylitis and atherosclerotic cardiovascular disease - factors in patients with ankylosing spondylitis related to risk of cardiovascular disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Carl Turesson, Enhet for internmedisin, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  • 2. opponent: Clinical professor Søren Jacobsen, Avdeling for klinisk medisin, Rigshospitalet Hovedortocentret, København, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Terje R. Pedersen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Sella A. Provan, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo

Sammendrag

Ankyloserende spondylitt (også kalt Bekhterevs sykdom) er en inflammatorisk revmatisk sykdom som rammer ryggsøylen og bekkenledd. Pasienten kan også få andre sykdomsmanifestasjoner, f.eks. regnbuehinnebetennelse. Fra tidligere forskning vet vi at pasienter med ankyloserende spondylitt har økt risiko for å få hjerte- og karsykdom. I sin avhandling Ankylosing spondylitis and atherosclerotic cardiovascular disease - factors in patients with ankylosing spondylitis related to risk of cardiovascular disease har lege og forsker Inger Jorid Berg påvist sammenheng mellom økt sykdomsaktivitet og økt risiko for hjerte- og karsykdom og at høyintensiv utholdenhets- og styrketrening gir positive effekter i form av redusert sykdomsaktivitet og redusert risiko for hjerte- og karsykdom.

Risiko for hjerte- og karsykdom er kartlagt hos en gruppe pasienter med ankyloserende spondylitt og en gruppe kontrollpersoner ved måling av stivhet i blodårer (risikomarkør for hjerte- og karsykdom). Inger Jorid Berg fant at pasientene hadde stivere blodårer enn kontrollene. Hos pasientene fant hun at økt sykdomsaktivitet var relatert til stivere blodårer som peker i retning av at økt sykdomsaktivitet er knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Videre fant hun at pasienter som hadde hatt episoder med regnbuehinnebetennelse hyppigere hadde høyt blodtrykk, kolesterolavleiringer i halspulsåren og hjerte- og karsykdom enn pasienter som ikke hadde hatt regnbuehinnebetennelse.  I en randomisert kontrollert studie ble effekter av en 3 måneders intervensjon med høyintensiv utholdenhets- og styrketrening undersøkt. Til sammen deltok 24 pasienter med ankyloserende spondylitt, 10 pasienter i treningsgruppen og 14 i kontrollgruppen. Pasientene i treningsgruppen fikk redusert sykdomsaktivitet og redusert stivhet i blodårer sammenlignet med kontrollgruppen, som tyder på at denne type trening er fordelaktig både for sykdomsaktiviteten og for redusert risiko for hjerte- og karsykdom.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

Publisert 4. feb. 2016 09:45 - Sist endret 8. feb. 2016 09:31