Prøveforelesning: Inger Jorid Berg

Cand.med. Inger Jorid Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Komorbiditet og multimorbiditet ved kroniske inflammatoriske leddsykdommer.

Disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.
 

Publisert 4. feb. 2016 09:45 - Sist endret 4. feb. 2016 09:45