Disputas: Eivind Valen Egeland - Tumor biology

M.Sc. Eivind Valen Egeland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philospohiae doctor (ph.d.): Biological function of nuclear S100A4 – Prognostic impact of S100A4 and Wee1 in breast and colorectal cancer

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jonathan Sleeman, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg, Tyskland
  • 2. opponent: Professor Anna Mary Bofin, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis June Helen Myklebust, Senter for kreftbiomedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Rolf Kåresen, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Gunhild Mari Mælandsmo, Institutt for farmasi, UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø

Sammendrag

Tykktarm- og brystkreft er blant de vanligste kreftformene vi har i Norge, med henholdsvis 4000 og 3000 nye diagnoser i 2014. Felles for disse er at dødeligheten hovedsakelig er et resultat av spredning av kreftceller og videre dannelse av svulster i nye organer. Forståelse av svulstdannelse er essensielt for å finne nye metoder for diagnostisering og behandling av gitte kreftformer. Eivind Valen Egeland ved Institutt for kreftforskning har i sin doktorgrad undersøkt hvilken rolle proteinet S100A4 har i denne prosessen når det uttrykkes i cellekjernen.  

Cellene i kroppen vår kontrolleres av et komplekst signalnettverk, der spesifikke proteiner utfører ulike oppgaver. Proteinet S100A4 blir som regel sendt ut av cellen, men ved noen anledninger også inn i cellekjernen. Denne forskjellen i lokalisasjon kan ha stor betydning for hvordan cellen oppfører seg videre siden det er her man finner cellens kontrollsenter.

Første del av arbeidet avdekket at S100A4 finnes i cellekjernen når cellen går gjennom celledeling. I tillegg viste mikroskopibilder at proteinet er forbundet med andre sentrale proteiner og strukturer i celledelingsprosessen. Et slikt protein er Wee1 som er viktig for kontroll av celledeling, og vi ønsket defor å undersøke om det kunne være en sammenheng mellom Wee1 og S100A4. Mens endring av cellulært Wee1-uttrykk var assosiert med dårligere prognose hos pasienter med tykk- og endetarmskreft, var det ingen sammenheng mellom uttrykk av Wee1 og S100A4. Undersøkelser i cellemodeller viste derimot at uttrykket av S100A4 endret seg i takt med Wee1, noe som tilsier at proteinene likevel kan være assosiert i cellen.

Den siste delen av arbeidet gikk ut på å undersøke hvilken effekt uttrykket av S100A4 og dets lokalisering har for overlevelse i pasienter diagnostisert med brystkreft. I overensstemmelse med tidligere arbeid var S100A4-uttrykk assosiert med dårlig prognose, men ingen direkte sammenheng mellom overlevelse og lokalisasjon av S100A4 ble funnet.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 26. sep. 2016 11:13 - Sist endret 26. sep. 2016 14:17