Disputas: Ibon Eguíluz-Gracia - Immunologi

MD. Ibon Eguíluz Gracia ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Studies of Monocytes and Macrophages in the Respiratory Tract With focus on Airway Allergy.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Apostolos Bossios, Department of Medicine, Huddinge, Karolinska Institute, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Associate Professor Liam O'Mahony, Swiss Institute of Allergy and Asthma Research, Sveits
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Shuo-Wang Qiao, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Terje Andreas Osnes, Øre-, nese-, hals-avdelingen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Frode Lars Jahnsen, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

Monocytter er en type hvite blodlegemer som har en viktig funksjon i kroppens immunforsvar. Monocyttene vandrer ut i vevet og modnes til makrofager som er sentrale ved bekjempelse av bakterier og virus. I dette doktorgradsarbeidet viser Ibon Eguíluz-Gracia at monocytter ikke bare er viktige ved infeksjoner, men at de også rekrutteres til luftveisslimhinnen ved høysnue og allergisk astma. Her bidrar de til betennelses-prosessen ved å skille ut signalstoffer som tiltrekker seg andre betennelsesceller.  Å stoppe rekruttering av monocytter ved allergisk sykdom kan derfor vise seg å ha effekt ved behandling av allergisk sykdom.

Det har lenge vært diskutert hvorvidt makrofager er kort- eller lang-livete, men dette er vanskelig å undersøke i mennesket. For å svare på dette spørsmålet har Eguíluz-Gracia studert lungetransplanterte pasienter som har fått lunger fra giver av motsatt kjønn. Ved å se hvilke kjønnskromosomer makrofagene inneholder kunne Eguíluz-Gracia følge overlevelse av makrofager som fulgte med transplantatet. Han viste i denne studien at makrofagene i lungene lever over 2 år. Det finnes lungesykdommer som forårsakes av redusert makrofag-funksjon. Fordi man har trodd at makrofager lever kort er beinmargstransplantasjon eneste behandlingsform for disse pasientene. Eguíluz-Gracia sitt funn kan bety at man kan behandle disse pasientene ved å gi ”friske” makrofager direkte til lungene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. aug. 2016 14:47 - Sist endret 19. aug. 2016 14:56