Disputas: Vidar Gordon Flote - Kreft

Cand.med. Vidar Gordon Flote ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Anthony Howel, Institute of Cancer Sciences, University of Manchester, England
  • 2. opponent: Head of Section Isabelle Romieu, International Agency for Research on Cancer, Lyon, Frankrike
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jürgen Geisler, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne-Lise Børresen-Dale, Institutt for kreftforskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø

Sammendrag

Overlege og kreftspesialist Vidar Gordon Flote og medarbeidere har studert betydningen av sårbarhetsgener, nivå og sammensetning av fettstoffer (lipider) i kombinasjon med østrogen og progesteron relatert til brystvevets tetthet, og sammensetningen av lipider relatert til egenskaper til brystkreftsvulster.

Tidligere studier har vist at et ugunstig nivå av kolesterol og dets proteiner kan øke risiko for å få brystkreft og redusere brystkreftoverlevelsen. Avhandlingen «Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer» bruker data innsamlet i *EBBA-I studien (Energy Balance and Breast Cancer Aspects), hvor de måler daglig østrogen og progesteron gjennom en hel menstruasjonssyklus og mammografitetthet hos 204 friske kvinner. I arbeidet inngår også **EBBA-II studien (pilotstudien), en klinisk randomisert intervensjonsstudie, med fysisk aktivitet blant nydiagnostiserte brystkreftpasienter.

Resultatene viser at to vanlige arvelige mutasjoner som finnes hos friske kvinner i aromatase-genet, er relatert til høyere mammografitetthet. I tillegg hadde kvinner med lave HDL-kolesterolnivåer (det gunstige kolesterolet) kombinert med høyt østrogen og progesteron høyere mammografitetthet. Dette viser at vanlige arvelige mutasjoner og ugunstige nivåer av kolesteroler kan påvirke sårbarheten for brystkreftrisiko. I EBBA-II studien fant de ved bruk av en ny Nuclear Magnetic Resonance (NMR) metode 105 forskjellige undergrupper av lipider og lipoproteiner. Resultatene indikerer at en ugunstig sammensetning av lipider kan være relatert til brystkreftsvulstenes aggressivitet (Ki67% indeks, kreftceller i aktiv deling) og progesteron reseptor (%).

Resultatene viser at sårbarhetsgener og ugunstige nivåer av HDL-kolesterol er assosiert med høyere østrogennivåer og et tettere brystvev. Videre kan et ugunstig nivå av HDL-kolesterol være assosiert med mer aggressive egenskaper til en brystkreftsvulst. Resultatene understreker kompleksiteten i samspillet mellom arv, lipider, hormoner, mammografitetthet og brystkreftutvikling. Det er nødvendig med flere og større kliniske studier for å evaluere samspillet mellom metabolsk profiler/lipider og brystkreftutvikling.

*Data innsamlet i regi av Universitetet i Tromsø og Harvard University.

**Data innsamlet i regi av Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 27. apr. 2016 14:13 - Sist endret 29. apr. 2016 09:18