Disputas: Hilde Hanevik - Psykiatri

Cand.med. Hilde Hanevik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The significance of Religiousness in coping with Psychosis. A qualitative study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor emeritus Owe Wikström, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Professor Inger Beate Larsen, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Kristiansand
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Randi Ulberg, Enhet Voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Egil Wilhelm Martinsen, Enhet Voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lars Johan Danbolt, Religionpsykologisk senter, Sykehuset innlandet HF, Brumunddal

Sammendrag

Er religiøs tro til hjelp for å mestre en psykose?

I avhandlingen ”The significance of Religiousness in coping with Psychosis. A qualitative study”, har Hilde Hanevik og medarbeidere studert hvordan religion påvirker prosessen med å mestre en psykoselidelse.

Avhandlingen konkluderer med at religiøsitet kan være livreddende, men også øke sykdomsbelastningen. Religiøse forestillinger bør derfor ha et naturlig fokus i terapi for pasienter med psykoselidelse.

Noen av pasientene beskriver en tro på Gud eller høyere makter som er svært viktig og til og med livreddende for dem, hvor det å ha ”mystiske opplevelser” i form av å høre stemmer, se syner eller føle nærvær blir vesentlig for trosutformingen.

Fra et psykiatrisk synspunkt, er denne troen bygget på hallusinasjoner bekymringsfull. Flere av pasientene er overbevist om at de selv er en guddommelig person, eller at de har fått et hellig oppdrag. De mystiske opplevelsene (hallusinasjonene) forsterker vrangforestillingene om at de selv er Gud eller en ond makt og kan gjøre dem farlige for seg selv eller andre. Relasjonen til Gud eller høyere makt er knyttet til det å få beskjeder i form av stemmer eller syner. Når relasjonen til Gud/ høyere makt på denne måte knyttes til varierende hallusinasjonsinnhold, risikerer en at gudsrelasjonen blir utrygg og endres over tid.

Andre pasienter opplever smerter i kroppen, opplevelse av å bli stoppet eller å høre skremmende og devaluerende stemmer som de tror kommer fra Gud eller høyere makter. Dette forsterker lidelsen.

Avhandlingen beskriver også et forløp i en kunstterapigruppe, hvor kunstuttrykk ble brukt til å utforske psykoseopplevelser, også de opplevelsene som ble fortolket religiøst. Flere av pasientene beskriver dette som hjelp til å mestre psykosen. En av pasientene beskriver hvordan denne utforskningen hjalp henne å forstå at de ”mystiske opplevelsene” hun hadde var symptom på psykose.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 15. aug. 2016 11:10