Disputas: Kristin Aas-Hanssen - Immunologi

M.Sc. Kristin Aas-Hanssen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Idiotype driven T cell─B cell collaboration in a mouse model of systemic autoimmune disease

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Bengt Johansson Lindbom, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis June Helen Myklebust, Senter for kreftbiomedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Frode Lars Jahnsen, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Guttorm Haraldsen, K.G. Jebsen Senter for betennelsesforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ludvig A. Munthe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ny kunnskap om hva som kan forårsake utvikling av systemisk lupus erythematosus (SLE)

Forskningen til doktorgradskandidat Kristin Aas-Hanssen og medarbeidere viser at en ny mekanisme for samarbeid mellom immunceller kan forårsake alvorlig systemisk autoimmun sykdom. Kroppens T-celler gjenkjenner en del av antistoffreseptoren (idiotype) på B-celler, forårsaker autoimmune B-celleresponser og sykdomsutvikling. Funnene har betydning for forståelsen av årsakene til SLE, og gir håp om at manipulering av T-celler kan bidra til nye terapier for pasienter.

B-celler og T-celler er spesialiserte forsvarsceller som er viktige for beskyttelse mot sykdomsfremkallende mikroorganismer, men disse cellene kan også forårsake autoimmunitet. Ved autoimmune sykdommer angriper kroppens forsvarssystem egne friske celler og vevet de tilhører. Mange autoimmune sykdommer er organspesifikke, men når det gjelder SLE angripes strukturer som finnes i hele kroppen. Sykdomsforløpet varierer fra pasient til pasient, men de organene som oftest rammes er hud, ledd, muskler, nyrer og cellene i blodet. SLE er en kvinnedominert sykdom som hyppigst starter i aldersgruppen 15 til 45 år. Årsaken til SLE er ukjent, men ulike faktorer som miljø, genetiske, epigenetiske, hormonelle og immunregulerende faktorer antas å spille en rolle.

I sin avhandling «Idiotype driven T cell─B cell collaboration in a mouse model of systemic autoimmune disease» har Kristin Aas-Hanssen og hennes medarbeidere studert en ny mekanisme for samarbeid mellom B-celler og T-celler. T-cellene gjenkjenner en del av B-cellens antistoffreseptor (idiotype), forårsaker aktivering av B-cellen, produksjon av DNA-bindende antistoffer og utvikling av sykdom. Forsøkene viser at denne formen for samarbeid kan føre til alvorlig systemisk autoimmun sykdom i genmodifiserte mus som ligner SLE hos mennesker. Forskningsresultatene tyder på at mekanismen kan bidra til sykdomsutvikling i pasienter, og belyser hvilke mekanismer som kan utløse SLE.

Videre viser bioinformatiske analyser at det er en betydelig likhet mellom idiotypesekvenser og DNA-bindende humane og mikrobielle proteiner. Det blir vist at T-celler kan gjenkjenne strukturer som ligner på B-celleidiotyper, og at mus med SLE-liknende sykdom har sammenlignbare T-celleresponser mot idiotyper fra anti-DNA antistoffer og histonpeptider.

Funnene har betydning for forståelsen av sykdomsmekanismene ved utvikling av systemisk autoimmun sykdom, og gir håp om at manipulering av T-celler kan bidra til nye terapier.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 13. sep. 2016 10:26 - Sist endret 13. sep. 2016 14:04