Disputas: Eva Kirkhus - Radiologi

Cand.med. Eva Kirkhus ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Magnetic resonance imaging of musculoskeletal inflammation in children

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Överläkare Mats Geijer, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sverige
  • 2. opponent: Lege/post.doc. Siri Lillegraven, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Kristian Hol, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kai-Håkon Carlsen, Pediatri, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Hans-Jørgen Smith, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

MRI er nyttig for diagnostikk og oppfølging av barn med revmatiske sykdommer

Nye legemidler har bedret behandlingen for barn med revmatiske sykdommer. Tidlig diagnose og oppfølging er viktig, men ofte er kliniske funn alene ikke tilstrekkelig.

Eva Kirkhus og medarbeidere har i tre separate studier av barn med revmatiske sykdommer sammenholdt funn på MR-bilder med kliniske funn; 1) MR av ledd hos 59 barn fra en epidemiologisk studie av nyoppstått leddbetennelse hos barn, 2) MR av kjeveleddene til 46 barn med barneleddgikt med symptomer på kjeveleddsaffeksjon, og 3) MR av lårmusklene til 59 pasienter med juvenil dermatomyositt (revmatisk betennelse i muskulatur).

Hvert år får ett av tusen barn leddbetennelse, de fleste er forbigående uten behandling. Det er viktig å diagnostisere tilfellene som skyldes infeksjon eller barneleddgikt da disse trenger tidlig, men forskjellig behandling. Væskeansamling i bløtvevet omkring leddet og affeksjon av bein påvist på MR var prediktivt for infeksjon, mens lav signalintensitet i leddhinnen og fravær av væskeansamling i bløtvevet omkring leddet var prediktivt for barneleddgikt.

Betennelse i kjeveledd ved barneleddgikt er vanlig og ofte uten symptomer. MR viste hyppige skader av disken (kjeveleddets menisk), også i ledd med bevart form. Slike mekaniske misforhold i ledd kan føre til ødeleggelse av ledd og bør inkluderes i den radiologiske beskrivelsen.

Juvenil dermatomyositt er svært sjelden (to per million barn hvert år).  MR viste forkalkninger og fettavleiringer i muskulaturen hos halvparten av pasientene. Disse muskelskadene samsvarte med nedsatt muskelstyrke.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 28. sep. 2016 14:46 - Sist endret 30. sep. 2016 11:18