Disputas: Alexander Kristian - Medisinsk avbildning og nukleær medisin

M.Sc. Alexander Kristian ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Dynamic positron emission tomography of breast cancer xenografts. Tumor characterization and response assessment

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Abass Alavi, Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
  • 2. opponent: Professor Daniela Thorwarth, Universitätsklinik für Radioonkologie, Tübingen, Germany
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Kristian Hol, Intervensjonssenteret, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Vessela Kristensen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Eirik Malinen, Biofysikk og medisinsk fysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Medisinsk avbildning er framtiden i persontilpasset kreftbehandling. Den gir mulighet til å karakterisere kreftsvulst før behandling og observere endringer som skjer med svulsten som følge av behandling uten at en behøver å trege inn i kroppen. Avbildning gir økt pasientkomfort og -sikkerhet under behandling samt sparer samfunnet for store utgifter på kostbare kreftmedisiner som fungerer ikke i noen av pasienter.

I dette arbeidet vi har vist at ved hjelp av nye måter å anvende en godt kjent teknologi kan vi utvinne mer informasjon en tidligere. Glukose er en viktig kilde av energi i cellene, mens kolin er en viktig komponent av cellenes membran og energiomsetningen. Opptak av radioaktivtmerkede glucose og kolin i brystkreftsvulster i immundefekte mus kan måles ved hjelp av PET skanner. Matematiske modeller av opptak av merket glukose, som vi benyttet i arbeidet, beskrevet godt svulstens blod tilførsel, samt cellenes evne til å ta inn glukose og bearbeide den. Ved å bruke matematisk analyse vi demonstrerte betydningen av svulstblodtilførsel på resultatet av behandlingen, samt predikerte hvilke svulster som skal respondere på behandlingen med ulike cellegifter. Bruk av denne metoden i evaluering av svulsten før og etter behandling krever ikke investering i nye maskiner eller utvikling av nye molekyler som kan brukes til avbildning, men baserer seg på eksisterende teknologi, PET skannere og radioaktivtmerket glukose som hadde vært i bruk innen nukleærmedisin siden oppdagelse av teknologien tidlig på 70-tallet.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 8. juni 2016 11:28 - Sist endret 10. juni 2016 13:58