Disputas: Martin Kummen - Leversykdommer

Cand.med. Martin Kummen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Primary sclerosing cholangitis and the gut microbiota – a study on mice, man and microbes

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Bernd Schnabl, Division of Gastroenterology, School of Medicine, University of California San Diego, USA
  • 2. opponent: Seniorforsker Merete Eggesbø, Miljøeksponering og –epidemiologi, Folkehelseinstituttet, Oslo 
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor John-Anker Zwart, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hanne Flinstad Harbo, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Johannes Roksund Hov, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Primær skleroserende cholangitt (forkortet PSC) er alvorlig leversykdom med betennelse i gallegangene, som det per i dag ikke finnes noen behandling for. Man kjenner heller ikke årsaken til sykdommen. Dette har gjort sykdommen til den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge og de andre nordiske landene de siste årene. Det er bemerkelsesverdig at opp til 80 prosent av pasientene også lider av en betennelsestilstand i tarmen (inflammatorisk tarmsykdom).

I sin avhandling ”Primary sclerosing cholangitis and the gut microbiota – a study on mice, man and microbes” har Martin Kummen og medarbeidere undersøkt tarmfloraen hos en stor gruppe pasienter med PSC, pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og friske. Man påviste en rekke endringer i tarmfloraen hos pasienter med PSC sammenlignet med friske personer. Spesielt ser det ut som at pasienter med PSC har redusert mangfold av bakterier i tarmen. I tillegg påviste man endringer i flere forskjellige bakteriestammer.

Videre undersøkte man bakteriefloraen i mus som spontant utvikler en betennelse rundt gallegangene som kan ligne PSC, og fant også her endringer sammenlignet med friske mus. Det viste seg også at musene ble friskere når de ble alet opp i et miljø uten bakterier.

Trimetylamin-N-oksid (TMAO) er et stoff som lages i leveren, og som stammer fra bakterier som produseres stoffer fra maten vi spiser, spesielt rødt kjøtt, melk- og eggprodukter. Ved å måle dette stoffet i blodet, fant man at pasienter med PSC som har høye verdier av TMAO i blodet ser ut til å ha dårligere prognose sammenlignet med andre pasienter, og progredierer raskere til levertransplantasjon enn andre.

Totalt sett tyder disse funnene på at tarmfloraen potensielt kan ha betydning for utviklingen av sykdommen PSC, og åpner for muligheten for at man i fremtiden kan undersøke hvorvidt manipulasjon av tarmfloraen med forskjellige virkemidler kan hjelpe pasientene ved å lette symptomer og kanskje også bremse sykdommens utvikling.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdaning
 

Publisert 20. sep. 2016 10:35 - Sist endret 20. sep. 2016 10:39