Disputas: Synnøve Kvalheim - Epidemiologi

Cand.med. Synnøve Kvalheim ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Potential risk factors for chronic musculoskeletal complaints in a general population. The HUNT-study

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Egil Andreas Fors, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 2. opponent: Professor Audny Anke, Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arkitiske universitet, Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bård Natvig, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Cecilie Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering,Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor John-Anker Zwart, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Muskel-og skjelettplager er hyppig forekommende i befolkningen, og mange har langvarige plager. Det er behov for å kartlegge hvilke risikofaktorer som bidrar til slike plager, for å bedre muligheten til å forebygge og behandle slike plager.

I avhandlingen «Potential risk factors for chronic musculoskeletal complaints. The HUNT-study” har Synnøve Kvalheim sett på noen mulige risikofaktorer for langvarige muskel- og skjelettplager i en vanlig befolkning. Studien er basert på helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) som er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Røyking ga en 20 % øket risiko for å få langvarige muskel- og skjelettplager hos de under 50 år. De som røykte mest, hadde høyest risiko.

Videre ble det i studien funnet en øket forekomst av langvarige muskel- og skjelettplager hos kvinner som hadde første menstruasjon 12 år eller yngre, og likeledes en øket forekomst hos kvinner som tidligere har brukt p-piller.

Resultatet gir grunnlag for å anbefale at røykeslutt inkluderes i forebyggende arbeid av muskel- og skjelettplager. Det trengs flere studier for å kunne si om langvarige muskel- og skjelettplager hos kvinner er forårsaket av hormonelle innvirkninger ved for eksempel tidlig menstruasjonsstart og p-pillebruk.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 16. sep. 2016 13:47 - Sist endret 19. sep. 2016 13:33