Disputas: Jan Roland Lambrecht - Kirurgi

Cand.med. Jan Roland Lambrecht ved  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Anterior abdominal wall hernia in adults. Clinical studies on treatment and prevention.»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Dr.med. Jan F. Kukleta, Klinik Im Park Zurich, medlem av Hirslanden Private Hospital Group, Zürich, Sveits
  • 2. opponent: Forsker Pål Edvard Wara, Aarhus universitet, Aarhus, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder            

Førsteamanuensis Glenny Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Ola Reiertsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

«Forebyggelse av stomibrokk og kirurgisk behandling av brokk i bukveggen»

  • Bruk av nett ved utlegging av tarm forebygger stomibrokk
  • Kikkhullsoperasjon av arrbrokk hos transplanterte pasienter bør være den foretrukne metode

Brokk ved utlagt tarm er et hyppig problem som nedsetter livskvalitet betydelig. Reparasjon er risikabel og tilbakefall er svært vanlig. Slike brokk bør derfor forebygges heller enn repareres.

I moderne brokk-kirurgi anvendes nett som forsterkning av bukveggen fordi det gir lavere risiko for tilbakefall enn ved andre metoder. Transplanterte pasienter får immunhemmende behandling; de utvikler ofte brokk etter operasjoner og når man skal reparere brokk er det høy risiko for infeksjoner. Av frykt for infeksjonskomplikasjoner unnlates nett derfor ofte hos pasienter med forurenset sår eller nedsatt immunforsvar.

I sin avhandling Anterior abdominal wall hernia in adults - Clinical studies on treatment and prevention har Jan Roland Lambrecht og medarbeidere undersøkt effekten av å plassere et kunstnett rundt stomien ved anleggelse av utlagt tarm for å forebygge brokk. I tillegg har de undersøkt kikkhullsteknikk med kunstnettforsterkning hos pasienter med brokk i bukveggen.

De fant at nett kunne anlegges ved utlegging av tarm, også i et mulig forurenset sår, uten økt risiko og at metoden mer enn halverte forekomst av brokk ved utlagt tarm.

Et annet resultat var at kikkhullsoperasjon med nettforsterkning for å reparere brokk hos pasienter med nedsatt immunforsvar etter lever- eller nyre-transplantasjon er en sikker og effektiv metode.

Konklusjonene av disse studiene er at ved anleggelse av permanent utlagt tarm bør et beskyttende nett anvendes samt, at organtransplanterte pasienter som utvikler brokk med fordel kan opereres med kikkhullsmetoden med vevsforsterkende nett.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 12. sep. 2016 14:29 - Sist endret 13. sep. 2016 11:09