Disputas: Ornella Manfra - farmakologi

M.Sc. Ornella Manfra ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): ''Receptor-mediated signalling mechanisms - Functional selectivity and trafficking of serotonin receptors and compartmentation of cardiac cyclic GMP signalling''.

Prøveforelesning

 Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1.opponent: Professor Richard B. Mailman, Department of Pharmacology, Penn State University College of Medicine, USA
  • 2.opponent: Professor Viacheslav Nikolaev, Institut für Experimentelle Herz-Kreislaufforschung, Universität Hamburg, Tyskland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Forsker Cathrine Rein Carlson, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Disputasleder

Professor Håvard Attramadal, Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Hovedveileder

Professor Finn Olav Levy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Sammendrag

Mange hormoner og andre signalsubstanser utøver sine effekter i kroppen ved å binde seg til mottakerproteiner på overflaten av celler, såkalte reseptorer. Disse reseptorene overfører deretter dette ”signalet” ved å aktivere forskjellige andre proteiner på innsiden av cellen. For å forstå hvordan nye legemidler kan hjelpe pasienter, er det viktig å forstå hvordan reseptorer påvirker prosesser i celler.

Mange pasienter med schizofreni responderer dårlig på antipsykotisk behandling. Derfor er det viktig å forstå virkningen av de forskjellige legemidlene som er tilgjengelig. Enkelte legemidler for schizofreni, slik som atypiske antipsykotika, virker på flere reseptorer, deriblant serotoninreseptoren 5-HT7 og det første målet med denne avhandlingen var å forstå signaleringen til denne reseptoren. Vi fant at forskjellige legemidler stabiliserte 5-HT7-reseptoren i forskjellige konformasjoner som kun aktiverte enkelte cellulære prosesser, slik som endocytose og nedbrytning av reseptorene. Spesielt fant vi at to viktige antipsykotika, klozapin og olanzapin, har spesielle egenskaper mot 5-HT7-reseptorer ved å blokkere og samtidig føre til nedbrytning av disse reseptorene.

Et annet forskningsmål med denne avhandlingen var å bestemme hvordan hjertets kontraksjonsevne er regulert. Vi klarte å bestemme nivåene av et bestemt intracellulært signalstoff (cGMP) i ulike lokasjoner innad i cellen. Dette signalstoffet er spesielt viktig å studere siden det er økt ved hjertesvikt og påvirker hjertets kontraksjonsevne. Vi lagde nye verktøy som gjorde oss i stand til å måle nivåer av cGMP på innsiden av hjertemuskelceller. cGMP-signaleringen i hjertet er fortsatt et stort uoppdaget felt og det er av stor interesse å forstå de ulike prosessene, siden dette kan ha kliniske implikasjoner og muliggjøre bedre fremtidig behandling av hjertesykdommer.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 16. feb. 2016 15:25 - Sist endret 1. mars 2016 13:34