Disputas: Aase Serine Devold Pay - Perinatal epidemiologi

MNSc Aase Serine Devold Pay ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Symphysis-fundus measurements and prediction of fetal size at birth.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Reynir Geirsson, Department of Obstetrics and Gynecology, Landspitali University Hospital, Reykjarík, Iceland
  • 2. opponent: Overlege Eva Bergman, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sweden
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Thor Willy Ruud Hansen, Avdeling pediatri, Kvinne- og barneklinikken, Rikshospitalet, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Anne Flem Jacobsen, Obstetrikk og gynekologi, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Håkon Gjessing, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Sammendrag

Nye populasjonsbaserte referansekurver for symfyse-fundus mål hos gravide viser en tilnærmet konstant vekstfart gjennom svangerskapet. Individuelle avvik fra disse kurvene kan brukes til å beregne barnets risiko for å bli født liten for gestasjonsalderen

Symfyse-fundus mål brukes i svangerskapsomsorgen for å finne fostre som vokser dårlig. Fostre som er veksthemmede har økt risiko for skade, hasteintervensjoner og død under svangerskap, fødsel og i nyfødtperioden. Det er en høyt prioritert oppgave å identifisere disse så tidlig som mulig i svangerskapet, og identifikasjon av veksthemming før fødsel er forbundet med tydelige helsegevinster under og etter fødsel.

I avhandlingen «Symphysis-fundus measurement and prediction of SGA neonates» har jordmor og forsker Aase Devold Pay og medarbeidere utarbeidet nye referansekurver for symfyse-fundus mål basert på i overkant av 40 000 svangerskap og 280 000 målinger av gravide fra Västra Götaland län i Sverige. Disse kurvene er svært ulike de tidligere norske referansevekstkurvene; symfyse-fundus-målene som ble foretatt i studien ligger vesentlig høyere enn hva de gjorde for 40 år siden, og i motsetning til tidligere referansevekstkurver er det ingen avflatning av kurven mot termin, men derimot en tilnærmet konstant vekstfart gjennom hele svangerskapet.

I avhandlingen presenteres også sammenhengen mellom symfyse-fundus mål og risiko for å bli født liten for gestasjonsalder. Studien viser at symfyse-fundus mål har generelt lav evne til å finne fostre som vokser dårlig tidlig i svangerskapet, men prediksjonen forbedres senere i svangerskapet. Ved å inkludere faktorer knyttet til mor og foster forbedres prediksjonskvaliteten ytterligere, men metoden vil fremdeles overse mange veksthemmede fostre og bør fortrinnsvis brukes med annen relevant informasjon. Klinikere bør kjenne til testens begrensninger.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

 

 

Publisert 25. apr. 2016 09:22 - Sist endret 2. mai 2016 08:40