Disputas: Hege Kampen Pihlstrøm - Nyretransplantasjon

Cand.med. Hege Kampen Pihlstrøm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Emerging non-traditional biomarkers for assessing  long term risk in renal transplant recipients

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Julio Pascual, Department of Nephrology, Hospital del Mar, Universitat Autonoma of Barcelona, Spania
  • 2. opponent: Professor Ingeborg A. Hauser, Department of Nephrology, University Clinic Frankfurt, Tyskland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Lars Gullestad, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Frode Vartdal, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Hallvard Holdaas, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Nyretransplantasjon er beste tilgjengelige behandling for nyresykdom i sluttstadiet. Livet med et transplantert organ innebærer økt risiko for infeksjoner, kreft og hjertesykdom. Immundempende medisiner hindrer avstøtning, men kan også skade den transplanterte nyren. I avhandlingen ”Emerging non-traditional biomarkers for assessing long term risk in renal transplant    recipients” har Hege K. Pihlstrøm og medarbeidere vist at tre biomarkører som lett kan måles i blodet, er relatert til langtidsprognose hos nyretransplanterte.

Korttidsresultatene etter transplantasjon er klart forbedret over de siste tiårene, men langtidsresultatene er ikke blitt særlig bedre. Lavgradig betennelse, forstyrret hormonbalanse, og redusert fleksibilitet i blodårene har trolig betydning, i tillegg til vanlige risikofaktorer som alder, kjønn, røykevaner, blodtrykk og kolesterolverdier.

Pihlstrøms gruppe studerte tre potensielle ”nye” risikofaktorer for redusert pasient- og transplantatoverlevelse. Data er hentet fra en stor legemiddelstudie avsluttet tidlig på 2000-tallet (ALERT), som undersøkte effekten av kolesterolsenkende behandling på hjertesykdom, men også død og tap av nyrefunksjon hos 2102 stabile voksne nyretransplanterte fulgt over 7-8 år. Biomarkørene som studeres er målt i blodprøver tatt ved studiestart. Kjente risikofaktorer justeres for i den statistiske analysen. Funn:

1) Neopterin, en markør for betennelse som typisk er forhøyet ved virusinfeksjoner, autoimmun sykdom og kreft, er uavhengig assosiert med hjertesykdom og død hos nyretransplanterte.

2) Symmetrisk dimethylarginine (SDMA),et nedbrytningsprodukt fra kroppens proteinomsetting, kan si noe om risiko for graftsvikt og død- især død grunnet kreft og infeksjon. Kronisk betennelse  og negative effekter på blodårenes innerste cellelag kan være mulige mekanismer.

3) Stabile nyretransplanterte kan ha kronisk økt nivå av biskjoldbruskkjertelens hormon, PTH.

Dette synes forbundet med økt risiko for død og tap av transplantatet

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 26. feb. 2016 14:28 - Sist endret 4. mars 2016 09:47