Disputas: Mitra Rashidi - Thoraxkirurgi og plastikk/rekonstruktiv kirurgi

Cand.med. Mitra Rashidi ved Institute of Clinical Medicine vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Wound Complcations, Surgical Events and Mediastinitis after Cardiothoraic Surgery with Focus on Heart Transplant Recipients Treated with Everolimus or Calceneurin Inhibitor.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Andreas Zuckermann, Department of Cardiac Surgery, Medical University of Vienna
  • 2. opponent: Professor Hallvard Vindenes, Department of Clinical Dentistry, University of Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Are Martin Holm, Lungeavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arnt E Fiane, Thoraxkirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kirurgiske komplikasjoner og spesielt sårkomplikasjoner etter hjertetransplantasjon er en alvorlig årsak til både økt sykelighet og dødelighet hos denne pasientgruppen som også må behandles med immunsuppresjon livet ut. Infeksjon i brystbenet og brysthulen (medistinitt) er en av de mest alvorlige typene sårkomplikasjon.

I denne avhandlingen har vi studert og sammenlignet slike sårkomplikasjoner og andre kirurgiske komplikasjoner hos hjertetransplanterte pasienter med fokus på bruk av to typer immunsuppresjon, hhv. everolimus og calsineurin hemmer. Vi har undersøkt pasientgruppene både i det umiddelbare forløpet etter hjertetransplantasjon, samt ved lengre tids oppfølging. Vi har også fokusert spesielt på mediastinitt og optimalisering av behandling ved bruk av muskellapper for å dekke det åpne såret som tilkommer etter slike alvorlige komplikasjoner. I avhandlingen diskuteres definisjoner av sår og kirurgiske komplikasjoner og det ønskes med dette å tilføye kunnskap som kan direkte påvirke og bedre behandling av denne pasientgruppen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 19. mai 2016 10:21 - Sist endret 19. mai 2016 12:48