Disputas: Inga Hansine Rye - Molekylærbiologi

M.sc. Inga Hansine Rye ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Intra Tumor Heterogeneity in Breast Carcinomas

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Zoltan Szallasi, Harvard Medical School, Boston, USA
  • 2. opponent: Professor Anna Mary Bofin, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Torill Sauer, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Rolf Kåresen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Postdoc. Hege E.G  Russnes, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

I sin avhandling “Intra Tumor Heterogeneity in Breast Carcinomas” har Inga Hansine Rye sett på variasjon mellom enkeltceller i ondartede kreftsvulster (tumorer) fra brystkreftpasienter. Proteiner og gener i arvematerialet (genomet) med kjent betydning i behandlingsøyemed og sykdomsutvikling ble benyttet som markører for å detektere variasjon innad i brystsvulster.

Brystkreft rammer i dag ca 1 av 12 norske kvinner, og en av utfordringene med brystkreft er at ingen tilfeller er nøyaktige like. Brysttumorer kan deles inn i undergrupper, avhengig av hvilke proteiner eller gener som er uttrykt. De ulike undergruppene av brystkreft har ulik response på behandling og ulikt sykdomsforløp.

Metoder for  å analysere kjente markører for både  protein og genom  i tumorvev ble etablert. Utrykket av disse markørene ble identifisert ned til enkeltceller og variasjon innad i tumorer ble observert.

Rye og kolleger utviklet softwaren GoIFISH for objektivt å kunne anlyserer intensitet og antall kopier av  protein og genomiske markører i enkeltceller.

En av undergruppene av brystkreft er HER2 +.  Tumorer i denne gruppen har et forhøyet uttrykk av HER2 proteinet og genet HER2. HER2 positive tumorer kjennetegnes med rask vekst og økt sjanse for spredning til andre organer. Store svulster kan bli behandlet med kjemoterapi for å minske størrelsen på tumor før operasjon. Ved  å sammenligne prøver fra tumor både før og etter kjemobehandling observerte Rye og kolleger at en minimal endring av HER2 genet under behandling senker overlevelsen av sykdommen. Dette i motsetning til pasienter med endring av HER2 genet i form av forhøyet eller forminsket uttrykk, som hadde en langt bedre overlevelse av kreftsykdommen.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 26. feb. 2016 10:32 - Sist endret 1. mars 2016 14:25