Disputas: Afaf Sahraoui - Transplantasjonskirurgi

Cand.med. Afaf Sahraoui ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Targeting islet inflammation; the key to preventing β-cell loss in islet transplantation

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Julie Kerr-Conte, Université de Lille, Frankrike
  • 2. opponent: Professor Thierry Berney, Université de Genève, Sveits
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tom Eirik Mollnes, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anders Hartmann, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Hanne Scholz, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Øycelletransplantasjon til diabetikere

Type 1 diabetes er en autoimmun sykdom karakterisert ved progressiv nedbrytning av de insulinproduserende cellene. Resultatet er at kroppen mister evnen til å ta opp samt nyttiggjøre seg sukker. Standardbehandling for sykdommen er livslang insulinterapi. Transplantasjon av Langerhanske øyer (øyceller) er en minimal invasiv, og sikker metode for å gjenopprette kroppens evne til å syntetisere insulin samt regulerer blodsukkeret, og vil derfor kunne kurerer sykdommen. Forskning de siste 30 år har vist at denne metoden er et lovende behandlingsalternativ. Dog er prosedyren heftet med livslang immunsuppresjonsbehandling, og det er ofte behov for gjentatte transplantasjoner grunnet tap av de insulinproduserende øycellene som skyldes økte betennelsesnivåer.  I sin avhandling «Targeting islet inflammation; the key to preventing β-cell loss in islet transplantation” har Afaf Sahraoui og medarbeidere vist at betennelsesdempende medikamenter kan fremme overlevelse av øycellene bl.a. ved å tilsette medikamentene anakinra og tocilizumab i cellekultur før transplantasjon. De har identifisert en viktig komponent, NLRP3 inflammasomet, som en sentral bidragsyter til økte betennelsesnivåer ved tilstander hvor det er reduserte mengder oksygen tilgjengelig for øycellene, og når de utsettes for stress. Videre viser de at exendin-4, et medikament som i dag brukes i behandlingen av type 2 diabetes, bidrar til at de transplanterte øycellene kan opprettholde funksjon under stress, samt at utvalgte metabolske parametere som blodsukker og kolesterolnivåer forbedres signifikant.  Arbeidet bidrar til forbedring av celletransplantasjon som behandlingsalternativet for pasienter med type 1 diabetes, selv om bivirkninger ved bruk av immundempende medikamenter medfører per nå at denne behandlingen kun gis til utvalgte pasienter.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 22. sep. 2016 13:19 - Sist endret 29. sep. 2016 11:15