Disputas: Fredrik Hellem Schjesvold - Immunologi

Cand.med. Fredrik Hellem Schjesvold ved Institutt for klinisk medisin, vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): CDūĚüļ+ T cell-induced macrophage cytotoxicity against tumor cells.

Tid og sted for pr√łveforelesning

Se pr√łveforelesning

Bed√łmmelseskomit√©

1. opponent: Assistant Professor Sergio A. Quezada, Immune Regulation and Tumour Immunotherapy Research Group, UCL Cancer Institute, London, United Kingdom

2. opponent: Professor Anders Sundan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim

3. medlem av bed√łmmelseskomiteen: Professor Johanna Olweus, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Karl-Johan Malmberg, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjarne Bogen, K. G. Jebsen senter for influensavaksiner, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag  

De siste årene har immunterapi stått for noen av de viktigste gjennombruddene i kreftbehandling, og blitt et reelt klinisk tilbud innenfor flere krefftyper. Ved å forsterke immunsystemets evne til å gjenkjenne og drepe tumorceller, gir immunterapi oss en helt ny strategi for å bekjempe kreft.

Immunresponser mot kreft er en kompleks prosess, med involvering av flere celletyper og molekylære signalsystemer. Kreftceller angripes konstant av immunceller, men har egenskaper som kan dempe disse angrepene. For å kunne utnytte immunsystemets evne til å drepe kreftceller maksimalt, er det viktig å forstå dette samspillet.

I en musemodell av benmargskreft har vi gjort studier av hvordan immunsystemet tar livet av kreft, ved hjelp av b√•de T-lymfocytter og makrofager. Makrofager er sentrale celler b√•de i betennelsesreaksjoner og i kreftsvulster, og kan utf√łre flere funksjoner. N√•r de stimuleres riktig, kan de drepe kreftceller slik de ogs√• dreper bakterier og andre mikrober. Men med feil stimuli, kan makrofager legge til rette for vekst og spredning av kreftsvulsten.  I v√•re studier har vi vist hvordan makrofager bare kan virke over sv√¶rt korte avstander, og hvordan gjenv√¶rende kreftceller etter hvert endrer seg og vokser ut som resistente celler som ikke lar seg gjenkjenne av immunsystemet. Vi har ogs√• p√•vist hvordan man med medikamenter kan p√•virke b√•de mengden av makrofager og hvordan de oppf√łrer seg, med potensielt stor betydning for kreftforl√łpet.

Våre resultater viser et stort potensiale for makrofager i kreftbehandling, men vi har også påvist konkrete begrensninger. For å kunne utnytte disse immuncellene maksimalt, må vi finne metoder som overvinner disse begrensningene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning

Publisert 26. aug. 2016 08:39 - Sist endret 26. aug. 2016 08:42