Disputas: Franziska Siafarikas – Obstetrikk

MD Franziska Siafarikas ved Institute of Clinical Medicine vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Levator Ani Muscle During Pregnancy and Delivery Outcome: A Three- and Four-Dimenasional Transperinal Ultrasound Study».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hans Peter Dietz, Sydney Medical School, University of Sydney, Sydney, Australia
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Torbjørn Eggebø, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Siri Vangen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo              

Disputasleder

Professor Britt-Ingjerd Nesheim, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Marie Ellström Engh, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bekkenbunnmuskelen i svangerskap og fødselsforløp

Størrelsen av åpningen i levator ani muskelen, kvinnens største bekkenbunnmuskel har betydning for fødselsforløpet.

Levator ani muskelen bidrar til å holde bekkenorganer på plass og har en beskyttende effekt mot urinlekkasje og fremfall av undelivsorganer. Denne muskelen fremstår som en U-formet slynge og danner en åpning i bekkenbunnen, kaldt levator hiatus. Levator ani muskelen er en del av fødselskanalen og under fødselen passerer barnet gjennom muskelens åpning, dvs. levator hiatus. Under fødselsforløpet strekkes muskelen betydelig. I 2 av 10 kvinner rives muskelen løs fra sin innfesting mot skambenet. Slike avrivningsskader øker risiko for fremfall av undelivsorganer og urinlekkasje. Levator ani muskelen har ikke vært lett å studere tidligere fordi den ligger et stykke opp i kvinnens bekken og kan ikke sees utenfra. En ny bildediagnostisk metode, tre og fire dimensjonal transperineal ultralyd, gjør det i midlertid nå mulig å studere levator ani muskelen og størrelsen av levator hiatus.

I sin avhandling «Levator ani muscle during pregnancy and delivery outcome: A three and four dimensional transperineal ultrasound study» har Franziska Siafarikas og medarbeidere undersøkt hvilken betydning størrelsen av levator hiatus i svangerskapet har for selve fødselsforløpet.

De har undersøkt 300 førstegangsfødende kvinner med tre og fire dimensjonal transperineal ultralyd i svangerskapet og etter fødselen.

Forskerne fant at en sammenheng mellom en liten levator hiatus i svangerskapet og langvarig siste fase av fødselen, dvs tiden fra kvinnen begynte å trykke til barnet var født. De fant også en sammenheng mellom en liten levator hiatus og nødvendighet for operativ forløsning som vakuum, tang eller keisersnitt. Dessuten hadde kvinnene med en liten levator hiatus i svangerskapet en større risiko for avrivningsskade av levator ani muskelen. Forskningsgruppen har også vist at bruk av transperineal ultralyd er lett å lære og enkelt lar seg bruke i svangerskapet.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 26. sep. 2016 13:32 - Sist endret 27. sep. 2016 14:21