Disputas: Lars Erik Solberg - Medisinsk teknologi

Siv.ing. Lars Erik Solberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Radar based central blood pressure estimation.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Egil Eide, Institutt for elektronikk og kommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 2. opponent: Professor Anders Persson, Centrum för medicinsk bildevetenskap och visualiersing (CMIV), Universitetssjukhuset, Linköping, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Arne Borthne, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog

Disputasleder

Professor Ulf Kongsgaard, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ilangko Balasingham, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Sammendrag

Denne avhandlingen undersøker potensialet i å bruke en radar til å måle blodtrykk. Blodtrykk har en viktig plass i klinikken og brukes til overvåkning under intensivbehandling, for diagnose og behandling av høyt blodtrykk, og i nye anvendelser. I dag utgjør invasive katetre i operasjonssalen og en oppblåsbar mansjett hos legen de to referansemetodene, men der er situasjoner hvor økt mobilitet eller kontinuerlig overvåkning, enten i eller utenfor klinikken, er ønskelig.

Hovedvekten av arbeidet fokuserte på estimering av aorta radius som forutsetning for å oppnå målinger av blodtrykk. Metodene brukt inkluderer radar simuleringer med modeller av thorax, teoretiske betraktninger for å bestemme det beste frekvensbåndet, MR bilder til å avdekke bevegelser i vev som kan påvirke radar signalet, og praktiske radar eksperimenter under forenklede forhold.

Simuleringer og teoretiske betraktninger viste at under gode betingelser var det mulig å estimere aorta radius. Under mere realistiske forhold ble signalet forringet av forstyrrende refleksjoner og kun en indikator for radius kunne trekkes ut. Målinger på fysiske modeller viste lignende resultater. MR bildene viste en kobling mellom aorta posisjon og hjertets bevegelser: i tillegg til å utvide seg pga. trykk, ble aorta forskjøvet av hjertet. Eksperimentelle målinger påviste en signatur fra aorta, men denne inneholdt ikke tilstrekkelig informasjon for å estimere radius direkte.

Den mekaniske koblingen mellom hjertet og aorta, i tillegg til at radius ikke kunne estimeres direkte grunnet utilstrekkelig informasjon i radar ekkoet, gjorde bruk av den tette sammenhengen mellom radius og trykk vanskelig. Det gjenstod muligheten til å bruke koblingen mellom blodpuls utbredelseshastighet og blodtrykk, men dette forutsatte kompensasjon av hjertets innflytelse på aorta.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 26. sep. 2016 09:11 - Sist endret 26. sep. 2016 09:40