Disputas: Stefan Hyler - Anestesiologi

Cand.med. Stefan Hyler ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): ''Microsensors allow continuous monitoring of ischemia in cardiac surgery''.

Prøveforelesning

 Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1.opponent: Professor Anders Jeppsson,Thoraxkirurgisk avdeling,Sahlgrenska akademin, Gøteborgs Universitet, Sverige.
  • 2.opponent: Overlege Ole Magnus Filseth, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Disputasleder

Førsteamanuensis Are Martin Holm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Hovedveileder

Overlege Per Steinar Halvorsen, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus HF, Norge

Sammendrag

I sin avhandling har anestesilege og forsker Stefan Hyler ved Oslo universitetssykehus undersøkt om nye mikrosensorer kan oppdage nedsatt blodforsyning (iskemi) til hjertet i forløpet av hjertekirurgi. Vedvarende iskemi kan medføre en svekket hjertefunksjon og er en alvorlig komplikasjon som det er vanskelig å oppdage med dagens overvåkningsmetoder. Tre forskjellige mikrosensorer ble testet; en miniatyrisert ultralydsensor og et akselerometer, som begge kan måle hjertets evne til å trekke seg sammen i sann tid, og en biosensor som måler nivået av karbondioksid (CO2) i hjertemuskelen som tegn på at hjertet får for lite surstoff og produserer melkesyre. Sensorene ble testet i 2 eksperimentelle modeller. I en modell ble det utført en bypass hjerteoperasjon hvor blodtilførselen til det implanterte blodkaret ble redusert på 3 ulike nivåer. Det var en nær sammenheng mellom nivået av redusert blodtilførsel til en region i hjertet og lokal endring i CO2 samt hjerteveggens bevegelsesmønster bedømt med ultralydsensoren. Mikrosensorene var mer sensitive i å oppdage hjerteiskemi sammenlignet med blodtrykk og hjerteminuttvolumet.

I den andre eksperimentelle modellen ble akselerometerets sensitivitet og spesifisitet sammenlignet med vanlige overvåkningsmetoder i å oppdage akutt hjerteiskemi ved at en kransarterie ble avstengt i en kort periode. Akselerometermålingene ved iskemi ble sammenlignet med målinger foretatt under medikamentelle intervensjoner.  Akselerometeret viste høyere sensitivitet og spesifisitet i å oppdage iskemi enn rutinemetodene.  

Resultatene fra studiene til Stefan Hyler viser potensialet til mikrosensorer i framtidens hjerteovervåkning.  De tre mikrosensorene gir alle mulighet for kontinuerlig overvåkning av iskemi ved hjertekirurgi.  Bruk av mikrosensorer kan derfor bidra til å gjøre åpen hjertekirurgi tryggere ved at man får mulighet for raskere behandling av alvorlige komplikasjoner.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 17. feb. 2016 12:26 - Sist endret 22. feb. 2016 11:14