Disputas: Tor Espen Thorvaldsen - Molekylær cellebiologi

Cand.med.vet. Tor Espen Thorvaldsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Dissecting the β-catenin destruction complex: Novel implications of tankyrase inhibitors

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Trevor Dale, School of Biosciences, Cardiff University, Wales
  • 2. opponent: Assistant Professor Malin Wickström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Insitutet, Stockholm, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Seksjon for molekylær ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Johanna Olweus, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Harald Alfred Stenmark, Senter for kreftbiomedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Presis regulering av WNT-signalveien i tarmceller er viktig for å opprettholde et friskt og funksjonelt tarmsystem. Cellene regulerer denne signalveien ved å variere nivåene av proteinet β-catenin. Cellene sitt destruksjonskompleks består av mange forskjellige proteiner som sammen sørger for effektiv nedbrytning av β-catenin. Tykktarmskreft er en av de vanligste kreftformene på verdensbasis, og majoriteten av pasienter med tykktarmskreft har en feil i destruksjonskomplekset. Dette fører til overaktivering av WNT-signalveien og økt celledeling som følge av høye β-catenin-nivåer. Proteinet tankyrase fungerer som en positiv regulator av WNT-signalveien (økt aktivitet) og ansees som et lovende målprotein innen kreftmedisin. I sin avhandling "Dissecting the β-catenin destruction complex: Novel implications of tankyrase inhibitors", har Thorvaldsen og medarbeidere undersøkt effektene av å hemme tankyrase i tykktarmskreftceller. Ved hjelp av avansert mikroskopi og biokjemiske analyser har de vist at tankyrase-hemming induserer funksjonelle proteinkomplekser som reduserer WNT-signalering i cellene. De demonstrerer videre at disse kompleksene kan fungere som en attraktiv eksperimentell modell for destruksjonskomplekset i framtidige studier. Studien beskriver også regulering av og nye funksjoner til ulike komponenter i WNT-signalveien.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 21. okt. 2016 10:16 - Sist endret 21. okt. 2016 13:27