Disputas: Nils Tovsrud - Hjertefysiologi

Cand.med. Nils Tovsrud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Na+ regulation of the cardiac excitation-contraction-relaxation coupling

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Forsker Natale Pinheiro Lage Rolim, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim
  • 2. opponent: Seniorforsker Lena Scott, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre-Olav Stensløkken, Hjertefysiologigruppen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorrådgiver Fredrik Swift, Folkehelseinstituttet, Oslo

Sammendrag

Natrium kontrollerer hjertets sammentrekningsevne

I sin doktorgradsavhandling «Na+ regulation of the cardiac excitation-contraction-relaxation coupling» har cand. med. Nils Tovsrud vist at endret transport av natrium i hjertemuskelceller fører til at hjertets sammentrekningsevne endres og risiko for hjerterytmeforstyrrelser påvirkes.

For at hjertet skal slå, må blant annet natrium og kalsium fraktes inn og ut av hjertemuskelcellene for hvert slag. Det er viktig at hjertet klarer å kontrollere transporten av natrium og kalsium nøye, for ellers vil hjertet kunne slå dårlig og det kan oppstå hjerterytmeforstyrrelser. Resultatene i avhandlingen viser at noen av fraktemolekylene for natrium og kalsium må sitte tett sammen for å kunne kontrollere nivåene av natrium og kalsium presist.

Et protein, ankyrin B, er sentralt ved at det kobler fraktemolekylene sammen. Resultater fra avhandlingen viser at mangel på ankyrin B proteinet kan gi hjerterytmeforstyrrelser og at et medikament som virker ved å hemme innstrømningen av kalsium i hjertemuskelcellene kan forebygge visse typer hjerterytmeforstyrrelser.

Man vet fra tidligere at pasienter med feil i genet som inneholder oppskriften for ankyrin B-proteinet har økt risiko for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Resultatene fra avhandlingen er lovende, men siden forsøkene er utført eksperimentelt må det gjøres undersøkelser på menneskehjerter før denne kunnskapen eventuelt kan komme pasienter med feil i genet som inneholder oppskriften for ankyrin B-proteinet til gode.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 26. aug. 2016 09:59 - Sist endret 26. aug. 2016 12:38