Disputas: M.Sc. Maryam Amini - Medisinske teknologi

M.Sc. Maryam Amini ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "A novel optical probe for detection of hypoxia in the deeper layers of human buccal tissue".

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Dan Bader, Faculty of Health Sciences, University of Southampton
  • Assistant Professor Darren Roblyer, Department of Biomedical Engineering, Boston University
  • Førsteamanuensis Maja Elstad, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Per Kristian Hol, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Peyman Mirtaheri, Fakultet for teknologi, kunst og design, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Hypoksi henviser generelt til en tilstand med utilstrekkelig oksygennivå i cellene. I en klinisk situasjon kan en tidlig deteksjon av hypoksi forhindre skader i vev og organer. Det er derfor behov for en non-invasiv og nøyaktig metode for å måle tilførsel av blod og oksygeneringen i vev. I dag brukes metoder som laser Doppler flowmetri, pulsoksymetri og nær infrarød spectrometri for å detektere hypoksi i vev. Målinger av pO2, pCO2, laktat, pH og glukose har også blitt anvendt for å indikere en hypoksitilstand i vev. Buccalvev er et interessant målested i kroppen å kunne detektere global hypoksi på grunn av buccalvevets homogenitet, enkel tilgang til vevet og dets regulering av lokal sirkulasjon. Målinger i buccalvev blir mindre påvirket av bevegelser, temperaturendringer og vasokonstriksjon sammenlignet med mer perifere målinger. Målet med det arbeidet var å utvikle en ny optisk sensor som kunne fokusere lys til en gitt dybde av buccalvevet, for å kunne detektere hypoksi i den aktuelle vevsdybden. Resultatene viser at laser Doppler flowmetri-målinger med den nyutviklete sensoren gir informasjon om sentral blodsirkulasjon i tillegg til lokal blodsirkulasjon. Med nær infrarød spektroskopi teknikker sammen med den sensoren, kunne vi også vise muligheten for å måle oksygenmetning og blodtilførsel i buccalvev når vevet er utsatt for hypoksi. Resultatet fra den optiske sensoren er et steg videre i arbeidet for å anvende sensoren klinisk.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. feb. 2017 16:16 - Sist endret 6. feb. 2017 17:13