Disputas: Jorunn Marie Andersen - Andrologi

Cand.scient. Jorunn Marie Andersen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Semen quality in relation to body mass index, sperm fatty acid composition, and anti-Müllerian hormone

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Forskningsleder Anna-Maria Andersson, Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 2. opponent: Professor Tom Gunnar Tanbo, Obstetrikk og gynekologi, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Ole Petter Fraas Clausen, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kjetil Retterstøl, Seksjon for klinisk ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Trine B. Haugen, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Høyskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Overvekt er forbundet med nedsatt sædkvalitet og endringer i nivåene av kjønnshormoner. I tillegg er det et mer ugunstig innhold av fettsyrer i spermier hos overvektige sammenliknet med normalvektige. Sammenhengen er sterkest ved fedme.

I avhandlingen Semen quality in relation to body mass index, sperm fatty acid composition, and anti-Müllerian hormone har Jorunn M. Andersen og medarbeidere undersøkt sædkvalitet, kjønnshormoner og fettsyrer i spermier hos 166 men med kroppsmasseindeks (KMI) fra 19–63 kg/m2. Hos menn med KMI over 35 kg/m2 var andelen spermier med unormal form eller redusert bevegelighet lavere enn hos normalvektige, og antall spermier var lavere. I tillegg hadde 34 prosent testosteronverdier i blodet under grensen for normal variasjon. Høy KMI var ikke forbundet med skader på spermienes DNA. Flerumettede fettsyrer, og særlig den gunstige omega-3 fettsyren DHA, viste en positiv sammenheng med sædkvaliteten. Det ble også vist at sammensetningen av fettsyrer i spermiene var ulik hos fete og normalvektige. Særlig andelen DHA var lavere hos de med høy KMI, noe som kan være en del av forklaringen på hvorfor fedme kan være negativt forbundet med sædkvalitet. Antimüllerhormon (AMH) er viktig for kjønnsdifferensiering i fosterlivet, men er også tilstede i lave nivåer hos voksne menn. Hvilken rolle AMH har i voksen alder, er ikke kjent. I sædvæske var det en sammenheng mellom lave nivåer av AMH og nedsatt sædkvalitet, men det ble ikke funnet noen sammenheng mellom sædkvalitet og AMH-nivåer i blodet. Resultatene tyder på at AMH kan ha en rolle i dannelsen av spermier. Hormon-nivåene i sædvæske, men ikke i blod, kan være egnet som markør for sædkvalitet i fertilitetsutredning.

Budskapet fra disse studiene er at høy KMI ser ut til å være ugunstig for sædkvaliteten og spermienes innhold av fettsyrer. Siden overvekt og fedme er et økende problem i den norske befolkning, kan det på sikt føre til at flere menn kan oppleve redusert fruktbarhet.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 9. jan. 2017 13:53 - Sist endret 11. jan. 2017 11:16