Disputas: Helena Andersson - Revmatologi

MD Helena Andersson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A comparative study of the Anti-synthetase Syndrome; Clinical features, outcome and characteristics.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Albert Selva O’ Callaghan, Departament de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Spania
  • Andre opponent: Associate Professor Louise C. Pyndt. R. Diederichsen, Reumatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense, Danmark 
  • Komitéleder: Professor Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Øyvind Molberg, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Anti-syntetase syndrom (ASS) er en meget sjelden sykdom som gir en form for revmatisk betennelse i muskel og lunge. I Norge finns det sannsynligvis 150-200 personer med sykdommen i dag. Veldig lite er kjent hvordan det på sikt går med pasientene og hvordan den skal behandles.

I sin avhandling “A comparative study of the Anti-Synthetase Syndrome; Clinical features, outcome and implications” har Helena Andersson og medarbeidere sammenlignet ASS pasienter med friske personer og vurdert deres lunge-, hjerte- og muskelfunksjon. Etter 6 år med sykdom var pasientenes lungefunksjon mellom 30-50 % lavere sammenlignet med de friske. De pasienter som hadde fått behandling med en spesiell medisin som påvirker immunsystemet, fikk bedring av sin lungefunksjon med 20-30 % etter behandlingen.

Muskelstyrken var også betydelig redusert der magnetrøntgen (MR) undersøkelse av lårmuskulatur viste muskelskade hos 45 % av pasientene.

15 % av pasientene utviklet forhøyet trykk i det lille kretsløp mellom hjerte og lunger, en livstruende tilstand. Alle pasientene med forhøyet trykk hadde økt størrelse på det store lungekaret, dvs måling av størrelsen kan tidlig gi informasjon og mistanke om en slik alvorlig tilstand.  

Studien er den første i verden som sammenligner ASS pasienters fysiske funksjon med friske. Den gir ny og nyttig kunnskap om sykdommens forløp, hvordan man bør følge den opp og hvilken medisin som kan være effektiv mot den.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 17. aug. 2017 10:17 - Sist endret 18. aug. 2017 14:25