Disputas: Inês Cardoso - Immunologi

M.Sc. Inês Cardoso ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Extracellular transglutaminase 2: Binding partners and relevance to celiac disease.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Martin Griffin, School of Life and Health Sciences, Aston University, Birmingham, Storbritannia

  • 2. opponent: Academy Research Fellow Katri Lindfors, Tampere Center for Child Health Research, School of Medicine, University of Tampere, Tampere, Finland

  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor II Guttorm Haraldsen, K.G. Jebsen Senter for betenneslesforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Benedicte Alexandra Lie, Avdeling for medisinsk genetikk, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ludvig Magne Sollid, Senter for immunregulering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Cøliaki er en utbredt tarmsykdom som skyldes en uønsket immunrespons mot glutenproteiner fra hvete. Denne sykdommen oppstår kun hos genetisk predisponerte individer og rettes mot områder av gluten som modifiseres av det kroppsegne enzymet Transglutaminase 2 (TG2). Cøliakipasienter utvikler også en unik B-cellerespons og antistoffer mot modifisert gluten, samt mot TG2 som blir et autoantigen. TG2 uttrykkes i mange vev og celletyper og finnes både intracellulært og i ekstracellulær matriks. Ines Cardoso har i sin avhandling studert epitope-tilgjengelighet og interaksjonspartnere til ekstracellulær TG2. Man vet at TG2 binder med svært høy affinitet til fibronektin og Ines har karakterisert denne interaksjonen i detalj. Det har vært antatt at ekstracellulær TG2 primært binder til fibronektin også i vev. De vanligste antistoffene fra cøliakipasienter kan derimot ikke gjenkjenne TG2 bundet til fibronektin, og Ines viser at det skyldes stor overlapp mellom antistoff-epitoper og fibronektinbindingsete. Til tross for dette kan disse antistoffene gjenkjenne ekstracellulær TG2 i vev. Ines har vist at TG2 som gjenkjennes av disse antistoffene ikke binder fibronektin, men en ny og utbredt interaksjonspartner. Denne bindingen eksponerer alle områder av TG2 som gjenkjennes av antistoffene fra cøliakipasienter. Denne nye interaksjonen endrer vårt syn på hvordan TG2 foreligger i vev, og har implikasjoner for hvordan autoreaktive B-celler både kan gjenkjenne og ta opp sitt autoantigen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. jan. 2017 09:28 - Sist endret 4. jan. 2017 12:23