Disputas: Liliane Florence Christ - Molecular Cell Biology

M.sc. Liliane Florence Christ ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Protecting the genome during cytokinesis.

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Group Leader Arnaud Echard, Institut Pasteur, Paris, Frankrike
  • Annen opponent: Assistant Professor David Teis, Innsbruck Medical University, Østerrike
  • Komitéleder; Professor Vessela N. Kristensen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kjetil Taskèn, Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Harald Stenmark, Senter for kreftbiomedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ukontrollert celledeling og skader i arvestoffet danner grunnlaget for kreftutvikling, og det er derfor svært viktig å forstå hvordan disse prosessene reguleres. M.Sc. Liliane Christ har i sin avhandling undersøkt mekanismer som beskytter cellenes DNA i løpet av den siste fasen av celledelingen, kjent som cytokinesen. En gruppe proteiner, kalt ESCRT, er viktig i denne fasen siden de forårsaker separasjonen av de to nye dattercellene. Dersom kromosomene ikke segregeres korrekt til hver av dattercellene, stanser celledelingen midlertidig for å gi tid til å korrigere dette. Denne pausen reguleres av en mekanisme kjent som avsnørings-sjekkpunktet. I sitt arbeid viser Liliane Christ hvordan ESCRT-proteiner blir rekruttert til å fullføre separasjonen av de to dattercellene og identifiserer nye ESCRT-relaterte proteiner som er involvert i avsnørings-sjekkpunktet. Når ESCRT-proteinene ikke fungerer som de skal, er cytokinesen forstyrret. Dette kan føre til skader i arvestoffet siden celleseparasjonen ikke koordineres med DNA-segregasjonen. Sammen med sine medarbeidere viser hun videre at ESCRT-proteinene også forsegler kjernemembranen som dannes rundt hver datterkjerne etter at den har vært midlertidig åpnet under celledelingen. Svikt i denne forseglingen er forbundet med skader i arvestoffet siden DNAet ikke er beskyttet fra den omkringliggende celleplasmaen. Det blir nå interessant å undersøke hvilke av ESCRT-proteinene som er mutert eller feilregulert i pasienter med kreft og andre sykdommer.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 20. apr. 2017 10:55 - Sist endret 21. apr. 2017 12:49