Disputas: Birgir Mar Gudbrandsson - Revmatologi

Cand.med. Birgir Mar Gudbrandsson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Takayasu arteritis in Norway (TANOR-study): An epidemiological and clinical study on patients in South-east Norway in the period 1999-2012.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Overlege Bo Baslund, Revmatologisk avdeling, Rigshospitalet København, Danmark
  • Andreopponent: Professor Mårten Segelmark, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet, Sverige
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Aud Høieggen, Nyremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anders Hartmann, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Øyvind Palm

Sammendrag

Takayasus arteritt er en sjelden autoimmun sykdom der pasientene, vanligvis unge kvinner, utvikler betennelse i hovedpulsåren og dens store grener.  Ubehandlet fører karbetennelsen til forsnevring av affisert kar og sjeldnere ganger utposing. 

I sin avhandling har Birgir Gudbrandsson og medarbeidere kartlagt forekomsten av sykdommen i sør-øst Norge.  De fant at sykdommen er mer vanlig i Norge en i andre europeiske land og at sykdommen øker i forekomst. 

Dersom sykdommen rammer unge kvinner ble utfall av svangerskap kartlagt.  Høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning var ikke høyere en den som forekommer vanligvis men svangerskap var kortere og flere fødsler endte opp med keisersnitt.  Pasientene hadde også mye bekymringer, blant annet at barna arvet sykdommen.

Til slutt kartla forskergruppen trenden i diagnostisk forsinkelse og behandling over tid.  De fant at pasienter diagnostiseres mye tidligere nå en før og med mindre karskade.  Immundempende behandling, inklusiv biologiske medisiner er nå startet før som ser ut for å hindre videre utvikling av karskader. 

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 17. nov. 2017 12:13 - Sist endret 20. nov. 2017 17:02