Disputas: Jill Brook Hervik - Onkologi

Fysioterapeut Jill Brook Hervik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients.

Foto: privat

Prøveforelesninger

Prøveforelesning over selvvalgt emne

Prøveforelesning over oppgitt emne

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Forskningsleder Frauke Musial, UiT- Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Annen opponent: Professor Marie Bixo, Umeå Universitet, Sverige
  • Komitéleder: Professor emeritus Erik Wist, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Odd Mjåland, Avdeling for gastro og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet / Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus

Sammendrag

Akupunktur reduserer hetetokter hos bryskreftopererte.

De fleste brystkreftsvulstene er hormonfølsomme. I østrogen sensitiv brystkreft virker østrogen som en vekstfaktor i kreftcellene. Kvinner med slike svulster tilbys antiøstrogen terapi i 5-10 år. Den mest vanlige bivirkningen av antiøstrogenmedisinen tamoxifen er hetetokter, cirka 80% rapporterer slike plager.

Medisiner vanligvis brukt for hetetokter har ofte uakseptable bivirkninger.

I sin avhandling har Jill Hervik, gjennom å summere evidens fra publiserte studier, undersøkt risikoen for å plages av bivirkninger fra de tre mest brukte medisiner mot hetetokter. Resultatene indikerer at risikoen for bivirkninger er betydelig øket i pasienter som får høyere doser av slike medisiner, sammenlignet med de som får lavere dose, placebopiller, eller akupunktur.

Videre ble akupunktur undersøkt som en mulig behandling for hetetokter hos brystkreftpasienter medisinert med tamoxifen. Hetetoktene ble betydelig redusert i akupunkturgruppen under behandlingsperioden og videre redusert i 3 måneder. Livskvalitet bedret seg også under behandling. Ingen slike forandringer ble rapportert i kontrollgruppen, bortsett fra en mindre reduksjon i antall hetetokter om dagen under behandlingsperioden.

Livskvalitet ble undersøkt igjen etter 2 år, det var ingen forskjell mellom gruppene på dette tidspunktet. Pasientene ble samtidig spurt om å skrive om sin livssituasjon. Kvinnene skrev om sine livsopplevelser, følelser og utfordringer, dette ga en øket forståelse og innsyn i livene til kvinner som har blitt behandlet for brystkreft.

Budskapet fra denne studien er at akupunktur er et trygt behandlingsalternativ for brystkreftopererte kvinner som plages av hetetokter, og kan være et bidrag til at antiøstrogen medisineringen ikke avsluttes for tidlig. 

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 22. mai 2017 10:43 - Sist endret 29. mai 2017 09:38