Disputas: Kathrin Hnida - Immunologi

M.Sc. Kathrin Hnida ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Anti-transglutaminase 2 autoantibodies in celiac disease: Structural basis for antigen recognition and functional properties.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Tim Johnson, Academic Unit of Nephrology, Department of Infection and Immunity, The Medical School, University of Sheffield, Sheffield, Storbritannia
  • 2. opponent: Professor Ute Krengel, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor II Arne Klungland, Seksjon for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Øyvind Molberg, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ludvig M. Sollid, Senter for immunregulering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienter med tarmsykdommen cøliaki danner antistoffer mot et av kroppens egne proteiner, Transglutaminase 2 (TG2). Disse såkalte autoantistoffene brukes i diagnostikk men vi forstår ennå ikke hvorfor de dannes eller biologien som ligger bak.

I sin avhandling Anti-transglutaminase 2 autoantibodies in celiac disease: Structural basis for antigen recognition and functional properties har Kathrin Hnida og medarbeidere studert bindingen av disse antistoffene til TG2.

Cøliaki skyldes en feilslått immunrespons mot gluten. For at dette skal skje må gluten først modifiseres av TG2, et kalsiumavhengig enzym som finnes i de fleste vev i kroppen. Cøliakipasienter lager også autoantistoffer mot TG2 og man tror dette skyldes at TG2-reaktive B-celler kan aktiveres av gluten-reaktive T-celler og derved begynne å lage antistoffene. Tidligere arbeid har vist at disse antistoffene kun gjenkjenner noen få områder på overflaten av TG2, noe som kan ha sammenheng med hvordan B-cellene blir aktivert.

I sin avhandling har Kathrin Hnida karakterisert bindingen av slike antistoffer til TG2 i detalj, og identifisert hvilke deler av TG2 som er viktig for denne bindingen. Videre har hun gjort studier som viser at antistoffbinding påvirker den tredimensjonale strukturen til TG2. Den enzymatiske aktiviteten til TG2 reguleres også av strukturelle endringer, blant annet som følge av binding til kalsium. Hnida har vist at antistoffbinding også kan påvirke enzymaktiviteten og at dette antagelig har sammenheng med de strukturelle endringene som oppstår ved antistoffbinding.

Dette kan tenkes å ha betydning for dannelsen av disse autoantistoffene. Man kan se for seg at bare de B-cellene som binder TG2 på en slik måte at enzymaktiviteten bevares vil kunne ta opp TG2 sammen med gluten slik at B-cellen kan få hjelp fra gluten-reaktive T-celler.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 18. jan. 2017 09:47 - Sist endret 24. jan. 2017 15:29