Disputas: Jana Kuhn - Anestesiologi

MD Jana Kuhn ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Haemodynamics during Vaginal and Caesarean Delivery in Healthy Parturients.

Foto: Fred Wergeland

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Klinisk lektor Kim Ekelund, Anæstesiologi, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark
  • Andreopponent: Klinikkoverlege Elin Bjørnestad, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • Komiteleder: Professor Guttorm Haugen, Obstetrikk og gynekologi, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Harriet Akre, Øre-, nese-, halsavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Eldrid Langesæter

Sammendrag

Avhandlingen sammenligner metoder for best mulig stabilisering av morens blodtrykk under keisersnitt, og gir økt kunnskap om kvinners blodsirkulasjon under vaginal fødsel.

Kvinner som føder med keisersnitt blir vanligvis bedøvd med spinalanestesi. Den gir god og trygg bedøvelse, men fordi blodårene i det bedøvde området utvider seg, opplever mange kvinner et blodtrykksfall med påfølgende uvelhet, kvalme og kaldsvette. Blodtrykksfallet kan forebygges med forskjellige metoder, blant annet med medikamentet fenylefrin som hindrer at blodårene utvider seg. Et mekanisk alternativ er stram surring av legger og lår med elastisk bandasje, der det ytre trykket fra bandasjen bidrar til å opprettholde det indre trykket i blodårene. Sammenligning av disse to metodene viste at lavdosert infusjon med fenylefrin er mer effektiv enn bensurring. Fenylefrin er blitt stadig mer vanlig å bruke, men optimal dosering med tanke på best virkning og minst bivirkning er usikker. Derfor testet vi også et nytt doseringsregime, altså mengden medisin opp mot tid og kroppsvekt. Utover dette har bruk av avansert overvåkingsutstyr gitt økt generell kunnskap om morens blodsirkulasjon under keisersnitt i spinalbedøvelse.

Vaginal fødsel medfører en stor belastning på kvinnens blodkretsløp, men tidligere målemetoder klarte ikke å dokumentere dette på en pålitelig måte. Ved hjelp av moderne teknologi har vi målt kvinners blodsirkulasjon hjerteslag for hjerteslag gjennom hele fødselsforløpet. Generelt viser studien at belastningen er størst under pressrier i siste del av fødselen, men at rier kan føre til store sirkulatoriske svingninger allerede tidlig i fødselsforløpet. I tillegg utfordrer enkelte av våre observasjoner eksisterende teorier rundt morens blodsirkulasjon under og rett etter fødsel.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. nov. 2017 09:19 - Sist endret 24. nov. 2017 09:39