Disputas: Dragana Drobnjak Nes - Oftalmologi

MD. Dragana Drobnjak Nes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Retinal Vessel Diameters in relation to Clinical Parameters, Cardiovascular Disease, Retinopathy and Mortality in a Population-Based Cohort of Adults and Heritability of Optic Disc Dimensions in Adult Twins.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kai Kaarniranta, Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Eastern Finland, Kuopuo, Finland
  • 2. opponent: Professor Einar Stefansson, Department of Ophthalmology, University of Iceland, Reykjarvik, Iceland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Emilia Kerty, Department of Neurology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Pål Berg-Hansen, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Nina Charlotte Bille Brahe Veiby, Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus Ullevål

Sammendrag

Øyet kan betraktes som et vindu, siden blodkarforandringer og synsnervens forandringer som følge av systemiske sykdommer avspeiler seg i øyet og kan avleses på netthinnen ved hjelp av fundus fotografering (fundus= øyebunn, netthinne).

I sin avhandling “Retinal Vessel Diameters in relation to Clinical Parameters, Cardiovascular Disease, Retinopathy and Mortality in a Population-Based Cohort of Adults and Heritability of Optic Disc Dimensions in Adult Twins”, har Dragana Drobnjak Nes og medarbeidere studert sammenhenger mellom netthinnens blodkardiameter og sukkersyke, risikofaktorer for hjertekar sykdom og dødelighet. De har også undersøkt i hvor høy grad synsnervens karakteristika er arvelige.

De bekreftet sammenheng mellom tynnere netthinnearterier og tykkere netthinnevener og risikofaktorer for hjertekarsykdommer. Videre fant de sammenheng mellom netthinnens blodkardiameter og netthinnens forandringer hos personer med sukkersyke. Etter at de undersøkte både eneggede og toeggede tvillinger, fant de ut at synsnervens karakteristika i høy grad er arvelige.

Budskapet fra studien er at ved måling av netthinnens blodkardiameter og synsnervens diameter tidlig i livet, vil det være mulig å forutsi og forebygge utvikling av øye sykdommer og systemisk sykdom.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. aug. 2017 08:39 - Sist endret 15. aug. 2017 08:39