Disputas: Kristina Cecilie Skåtun - Nevrovitenskap

M.Sc. Kristina Cecilie Skåtun ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Abnormal brain connectivity in schizophrenia and bipolar disorder – a resting state functional MRI study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Stefan Bogwardt, Neuropsychiatry and Brain Imaging Research Group, University of Basel, Basel, Sveits
  • 2. opponent: Professor Kerstin J. Plessen, Institut for klinisk medicin, Københavns Universitet, København, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Svend Davanger, Seksjon for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Lars Nilsson, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ole A. Andreassen, NORMENT, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser med overlappende symptomer, hvor pasientene har store plager som hallusinasjoner, humørsvingninger og svekket kognisjon. Det er fortsatt mye vi ikke vet om årsaken til disse lidelsene, men nyere forskning har påvist endringer i hjernens struktur og funksjon. I sitt doktorgradsarbeid har Kristina Cecilie Skåtun brukt hjerneavbilding for å undersøke hjernens hvileaktivitet hos personer med schizofreni og bipolar lidelse, for å øke kunnskapen om de underliggende sykdomsmekanismene i psykiske lidelser.

Resultatene viste at det er spesielt forbindelsene, eller kommunikasjonen, mellom ulike områder i hjernen som er endret i pasientgruppene, og at endringene er større i pasientene med schizofreni enn med bipolar lidelse. Områder viktige for kognisjon (dvs. planlegging, arbeidsminne, abstrakt tenkning) og prosessering av sansene var spesielt påvirket, som kan være mulige årsaker til svekket kognisjon og endret sanseopplevelse (slik som å høre stemmer) ofte observert i pasientene. Thalamus, en sentral struktur viktig for integrering og videresending av informasjon i hjernen, hadde endret forbindelser til disse områdene, som tyder på dårligere kommunikasjonsflyt hos pasienter. Områder for emosjonell prosessering og hukommelse hadde også færre forbindelser med resten av hjernen.

I tillegg viste resultatene at aktivitetsmønstrene i hjernen til schizofrenipasientene var robuste og sammenlignbare i ulike utvalg, og at de kunne brukes til å riktig klassifisere pasienter og friske personer i rundt 80% av tilfellene. Dette tyder på at hjerneendringer i schizofreni er sammenlignbare på tvers av geografi og ulike sykdomsforløp.

Resultatene fra prosjektet vil øke kunnskapen om hvilke områder og forbindelser i hjernen som er rammet i psykiske lidelser, som igjen kan hjelpe med å identifisere underliggende sykdomsmekanismer, forbedre diagnostisering, klinisk ivaretakelse, og behandlingsstrategier.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 5. jan. 2017 10:15