Disputas: Jan Magnus Aronsen

Cand.med. Jan Magnus Aronsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Molecular mediators of chronic heart disease - A search for novel, specific cardioprotective therapies

Foto: Eirik Furu Baardsen

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Deputy director Rodolphe Fischmeister, Faculty of Pharmacy, University Paris-Sud, Frankrike
  • Andre opponent: Professor Christoph Maack, Klinik für Innere Medizin III - Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin, Universität des Saarlandes, Tyskland
  • Komitéleder: Professor Ingebjørg Seljeflot, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Håvard Attramadal, Institutt for kirurgisk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ivar Sjaastad, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kronisk hjertesykdom er en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelse og død i Europa. I denne doktorgradsavhandlingen har vi identifisert nye molekylære årsaker til tre sentrale kjennetegn ved kronisk hjertesykdom; sykdomsvekst av hjertet, nedsatt pumpefunksjon og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Videre evaluering av de nye molekylære mekanismene viste at disse har lovende potensiale som fremtidig behandling av kronisk hjertesykdom, som bør undersøkes videre. I de første to studiene har vi identifisert to nye mekanismer for sykdomsvekst av hjertet, og sett av vi kan forhindre sykdomsvekst av hjertet ved å bruke legemiddelkandidater som blokkerer disse mekanismene i dyremodeller. Videre fant vi at hjerterytmeforstyrrelser ved lavt kalium i blodet antakelig skyldes redusert aktivitet i ionepumpen Na+/K+-ATPasen (NKA). Vi foreslår derfor å bruke legemidler som aktiverer NKA som fremtidig behandling av hjerterytmeforstyrrelser. Aktivering av en annen ionepumpe, SR Ca2+ ATPasen (SERCA2) har vist å forbedre hjertefunksjonen i dyremodeller på hjertesykdom, men ingen SERCA2-aktiverende legemidler har til nå blitt utviklet. Vi observerte at enzymet cAMP fosfodiesterase 3A (PDE3A) binder direkte til SERCA2, og ved å bryte bindingen mellom SERCA2 og PDE3 klarte vi å både øke SERCA2-aktiviteten og forebygget arytmier i hjertemuskelceller. Vi foreslår derfor å bruke molekyler som løsner PDE3A fra SERCA2 som fremtidig legemiddelbehandling av kronisk hjertesykdom.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 19. feb. 2018 13:05 - Sist endret 19. feb. 2018 14:32