Disputas: Eduard Baco - Urologi

MD Eduard Baco ved Institutt for klinisk medsin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Role of MRI-3D-TRUS Image Fusion Guided Prostate Biopsy in the Diagnostic Work-up in Patients with Clinical Suspicion of Prostate Cancer

 

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Roland van Velthoven, Department of Urology, Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles, Belgia
  • Andreopponent: Professor Harriet Thoeny, Department of Radiology, Neuroradiology and Nuclear Medicine, University of Bern, Sveits
  • Komitéleder: Professor Michael Bretthauer, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Lars Eide, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Heidi B. Eggesbø, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Prostatakreft diagnostiseres tradisjonelt med ultralydveiledede biopsier

Kreft i prostata er oftest usynlige på ultralyd, derfor tilstreber man å ta vevsprøver fra 12 ulike regioner i prostata. Ultralyd kan ikke registrere nøyaktig biopsi plassering. Ved positiv biopsi er det derfor ikke mulig å predikere presis lokalisasjon eller omfang av kreften. Negative biopsier kan heller ikke utelukke behandlingskrevende kreft. Pasienten må derfor ofte gjennomgå nye biopsirunder.

Studier har vist at mistanke om kreft kan påvises på MR, men biopsi er fortsatt gullstandard for å bekrefte diagnosen.

I sin avhandling The Role of MRI-3D-TRUS Image Fusion Guided Prostate Biopsy in the Diagnostic Work-up in Patients with Clinical Suspicion of Prostate Cancer har Eduard Baco og medarbeidere undersøkt nytten av MR og ultralyd fusjonerte prostata biopsier.

Første artikkel er en klinisk randomisert studie som sammenlikner påvisning av kreft ved tradisjonelle prostata biopsier vs. MR-ultralyd fusjonerte biopsier.

Hos pasienter med forhøyet prostata spesifikt antigen (PSA) og normal rektal prostata undersøkelse fant man at to MR-ultralyd fusjonerte biopsier rettet mot MR suspekt område detekterte like mange kreft som 12 tradisjonelle biopsier.

Andre artikkel er en studie utført på pasienter som fikk fjernet prostata pga. kreft. Undersøkelse av prostata etterpå viste at  MR-ultralyd fusjonerte biopsier detekterte og lokaliserte den klinisk viktigste kreften hos 95 % av de opererte.

Tredje artikkel omhandler kreft helt fortil i prostata. Denne lokalisasjonen er vanskelig å nå ved den tradisjonelle ultralyd-metoden. For pasientene kan dette bety flere år med utredning og flere biopsirunder med 12 negative biopsier før kreftdiagnosen endelig blir stilt. Med MR-ultralyd fusjonerte biopsier ble prostatkreft helt fortil, diagnostiert med kun to biopsier.

Som konklusjon viser Baco sin avhandling at MR-ultralyd fusjonerte biopsier er en presis og effektiv metode for å diagnostisere prostatakreft.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. jan. 2018 12:42 - Sist endret 31. jan. 2018 14:11